Aalto EE: Viestinnän valmennukset

Viestinnän koulutukset ja kriisiharjoituksia Aalto University Executive Educationin valmennusohjelmissa.

Harri Saukkomaan luento

Tositilannetta mukaileva kriisisimulaatio

Vieraspuheenvuoroja

Käytännön harjoituksia

 Kriisiviestintätaitojen kartuttamista

Koulutusten ja harjoitusten avulla tuemme asiantuntijoita toimimaan vaativissa viestinnällisissä tilanteissa. Aalto EE:n koulutuksissa keskityimme erityisesti maineenhallintaan muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.

Reetta Lahtinen Viestintäkonsultti Tekir

Tekir on toiminut Aalto University Executive Educationin kumppanina ja järjestänyt yhteensä neljä viestinnän koulutusta Aalto PRO-valmennusohjelmien yhteydessä. Ensimmäinen jakso järjestettiin keväällä 2017 osana Digitaalinen turvallisuus -koulutusohjelmaa ja seuraavat kaksi keväällä 2018-2020 osana Turvallisuusjohdon koulutusohjelma – ja Digitaalinen turvallisuus -koulutusohjelmia.

Koulutusjaksot ovat sisältäneet Harri Saukkomaan luennon, vieraspuheenvuoroja sekä vähintään yhden käytännön harjoituksen.

Tekir on vastannut koulutusjakson ohjelman suunnittelusta, puheenvuorojen järjestämisestä sekä harjoitusten suunnittelusta ja toteutuksesta. Jokaisella jaksolla on järjestetty harjoituksena tositilannetta mukaileva kriisisimulaatio, jossa osallistujat ovat päässeet harjoittelemaan tiukan paikan kriisiviestintää Tekirin konsulttien ohjauksessa. Koulutusjakson tavoitteena on ollut rakentaa ja kasvattaa asiantuntijoiden viestinnän osaamista erityisesti mediaviestinnän ja kriisiviestinnän näkökulmasta.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

initial image
Reetta Lahtinen

Viestintäkonsultti
+358 40 054 8764 reetta@tekir.fi