Työyhteisöviestintä

Toimiva sisäinen viestintä eli työyhteisöviestintä on yksi tärkeimmistä työtyytyväisyyden tekijöistä. Erityisesti poikkeusaikana tiedontarve on kova, ja toimiva työyhteisöviestintä luo toivoa ja rakentaa luottamusta. Työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen. Vain pysähtymällä, kohtaamalla ja keskustelemalla voi saada aikaan muutosta.

Avoimen ja ketterän työyhteisöviestinnän merkitys on korostunut poikkeusoloissa.
Miten onnistua sisäisessä viestinnässä, kun uusi normaali pakottaa työyhteisöt jälleen muutokseen?

Työyhteisöviestintää liiketoimintalähtöisesti, ihmiset keskiössä

Rakennamme vuorovaikutusta ja räjäytämme siiloja. Tekirin ote työyhteisöviestintään on suunnitelmallinen ja oivalluttava, mutta ketterä ja ratkaisukeskeinen. Sisäisen viestinnän tavoitteet määritellään aina tukemaan organisaation arvoja ja liiketoimintaa.

Autamme kohdentamaan resurssit ja priorisoimaan toimenpiteet mahdollisimman tehokkaasti sekä tuomme struktuuria suunnitteluun ja toteutukseen. Määrittelemme kunnianhimoiset tavoitteet ja onnistumisen mittarit, joiden avulla johtamis-, työyhteisö- ja rekrytointiviestintä nostetaan uudelle tasolle.

Tunteisiin vetoava ja epäkohtiin rohkeasti puuttuva sisäinen viestintä auttaa suuntaamaan koko organisaationne kohti ratkaisukeskeisyyttä: miten työyhteisö voi yhdessä hyödyntää toimintaympäristön mahdollisuudet ja ratkoa haasteet liiketoiminnan hyväksi.

Positiivinen työntekijäkokemus heijastuu myös ulospäin: asiakkaille, potentiaalisille työntekijöille ja muille tärkeille sidosryhmille. Liiketoiminnan tavoitteita tukeva, yhdessä henkilöstön kanssa toteutettu tavoitteellinen ja läpinäkyvä sisäinen vuorovaikutus on mielestämme parasta mahdollista maineen rakentamista.

Saat meiltä apua muun muassa

plus-icon

Työyhteisöviestinnän analyysi,
linjat ja vuosisuunnitelma

plus-icon

Yrityskulttuurin uudistaminen
ja muutoshankkeet

plus-icon

Työnantajakuvan kehittäminen
ja rekrytointiviestintä

plus-icon

Johtamisviestinnän kehittäminen
ja luottamuksen rakentaminen

plus-icon

Keskijohdon valmennukset
ja tuki muutoksissa

plus-icon

Kohtaamisten ja läpinäkyvän
dialogin mahdollistaminen

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Lue lisää ajatuksiamme sisäisestä viestinnästä