Sijoittajaviestintä

Tuemme asiakasta jatkuvassa talous- ja sijoittajaviestinnässä räätälöidysti asiakkaan tarpeisiin vastaamalla. Kirkastamme yrityksen sijoittajatarinasta olennaisen ja saamme asiakkaamme äänen kuuluviin oikeissa kanavissa. Autamme asiakasta IR-funktion rakentamisessa ja sijoittajaviestinnän parhaiden käytäntöjen räätälöimisessä yritykselle sopivaksi. Helpotamme asiakkaan työtaakkaa ja autamme asiakasta keskittymään olennaiseen.

Palveluitamme

 • Sijoittajatarina ja -strategia
 • Sijoittajaviestinnän vuosikello
 • Sijoittajaviestinnän tapahtumat
 • IR-sivustot
 • IR-funktion rakentaminen ja parhaat toimintatavat
 • Ulkoistettuna IR-tiiminä toimiminen

Raportointi

Tekirin vahvuudet raportointityössä perustuvat syvälliselle liiketoiminnan ymmärrykselle – löydämme yrityksen toiminnasta tärkeimmän ja hiomme sen sijoittajia kiinnostavaan sanalliseen ja visuaaliseen muotoon. Hoidamme vankalla kokemuksella vuosi- ja vastuullisuusraporttien, integroitujen raporttien ja osavuosikatsausten projektit. Tunnemme, mihin raportointi on menossa ja miten lopputulosta hyödynnetään tehokkaasti.

Palveluitamme

 • Vastullisuuden olennaisuusanalyysit
 • Konseptien ja sisältöjen suunnittelu ja tuotanto
 • Graafinen suunnittelu ja tuotanto

Yrityskaupat, listautumiset ja osakeannit

Tekir on asiakkaidensa kumppanina myös talous- ja sijoittajaviestinnän muutostilanteissa. Kokeneet asiantuntijamme tuntevat sidosryhmien vaatimukset yrityskauppatilanteissa ja pääomamarkkinatransaktioissa. Tunnemme juridiikan viestinnälle asettamat raamit. Työmme transaktioissa perustuu Tekirin vahvuuksille: syvällinen varautuminen ja strategiatyö, yleisöön vetoavat ja ymmärrettävät viestit, puhehenkilöiden valmentaminen ja alan paras mediaosaaminen. Keskitymme vaikuttaviin viestinnän tekoihin.

Palveluitamme

 • Varautuminen maineriskeihin
 • Viestinnän strategia ja suunnitelmat
 • Työyhteisöviestintä muutostilanteessa
 • Mediaviestintä
 • Puhemiesten valmennukset
 • Markkinointikampanjat ja materiaalit

Varautuminen ja valmennukset

Tärkeässä viestintätilanteessa yllättävistä ulostuloista tai harkitsemattomista sanoista johtuviin mediamyrskyihin ei ole varaa. Käymme asiakkaamme kanssa huolellisesti läpi keskeiset vaaran paikat Reputational Due Diligence-mallilla ja teemme asiakkaallemme käytännönläheisen varautumissuunnitelman.

Tekir on valmentanut satoja yritysjohtajia ja asiantuntijoita kohtamaan yleisönsä. Valmennamme puhehenkilöt loistamaan sijoittajatilaisuuksissa ja esittämään asiansa medialle vetoavalla ja kiinnostavalla tavalla. Valmennuksissamme etusijalla on sisältö ja sen taitava välittäminen yleisöille.

Palveluitamme

 • Reputational Due Diligence
 • Issues management
 • Vuotosuunnitelmat ja holding statementit
 • Media- ja presentaatiovalmennukset

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Johanna Henttonen

Johtaja

+358 40 530 0778 johanna@tekir.fi

Kristiina Kurkilahti

Johtava konsultti

+358 50 345 0696 kristiina@tekir.fi

Tiina-Marjo Nousiainen

Johtaja, talous- ja sijoittajaviestintä

+358 40 764 7873 tiina-marjo@tekir.fi

Lue lisää ajatuksiamme sijoittajaviestinnästä