Vastuullisuus

Vastuullisuus on laaja kokonaisuus ja siinä edistyminen vaatii lähtökohdan ja olennaisten asioiden ymmärtämistä sekä tavoitteellista toimintaa.

Yritysvastuun kehittämisestä raportointiin

Yritysvastuussa palvelutarjontamme lähtee jo vastuullisuuden konsultoinnista. Kokonaisuuden on oltava hallinnassa ennen kuin tavoitteista ja saavutuksista on syytä viestiä eteenpäin. Yritysten toiminnan vaikutukset eri sidosryhmille ja ympäröivälle yhteiskunnalle vaihtelevat niiden liiketoiminnan mukaan, joten panokset kannattaa laittaa toimiin, josta on saatavissa suurin myönteinen vaikutus. Tekir voi auttaa hahmottamaan, mikä vastuullisuudessa on olennaisinta juuri teidän organisaatiollenne.

Tekirin yritysvastuupalvelut kattavat yritysvastuun ja sen viestinnän kehittämisen sekä vastuukampanjoiden suunnittelun. Myös yritysvastuuraportit ja integroidut raportit ovat osa osaamistamme.

Yritykset ja ilmastonmuutos

Autamme organisaatiotanne ymmärtämään ilmastonmuutosta ja sen aiheuttamia suuria yhteiskunnallisia muutoksia. Muutos tarkoittaa jotain jokaiselle yritykselle – myös mahdollisuuksia olla osa ratkaisua. Autamme löytämään selkeyttä tavoitteisiin ja niistä viestimiseen.

Tekir auttaa teitä näkemään selvästi, miten yrityksenne pitäisi reagoida ilmastonmuutokseen lähtien riskien kartoittamisesta tavoitteiden asettamiseen ja viestintään. Osallistamalla henkilöstöä mukaan voidaan samalla tehdä työstä merkityksellisempää kaikille.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Lue lisää ajatuksiamme viestinnästä