Uratarinoita Tekiriltä – harjoittelijoista viestinnän suunnittelijoiksi

Tiesitkö, että iso osa tekirläisistä on aloittanut Tekir-uransa harjoittelijana? Harjoittelijat ovat tär­keä osa työyhteisöämme ja vahvasti mukana asiakasprojekteissa heti en­sim­mäisestä päivästä läh­tien. Tekirin harjoittelijarekrytoinnissa tavoitteena onkin löytää meille parhaimmat tekijät ja tarjota mahdollisuus kasvuun ja kehittymiseen myös harjoittelujakson päätyttyä. 


Tässä jutussa syksyllä 2021 harjoittelijoina aloittaneet Sonja, Keimo ja Ämiir kertovat kertovat omat tarinansa siitä, miten he ovat päätyneet harjoittelusta nykyisiin rooleihinsa, ja millaista Tekirillä työskentely on ollut. Lue myös vinkit harjoitteluun ja aiempien harjoittelijoiden kokemuksista täältä ja täältä

 

Sonja Siirtola, viestinnän suunnittelija

Miten olet tutustunut Tekiriin?
Tutustuin Tekiriin ensimmäisen kerran opintojeni fuksivuonna, kun kävimme opiskelijavierailulla Tekirin toimistolla. Minua on aina kiin­nostanut erityisesti kriisiviestintä, jonka vuoksi juuri Tekir vaikutti kiinnostavalta paikalta työskennellä. Olen myös aina ihaillut tekir­läisten osaamista ja ammattitaitoa yhteiskunnan eri alueilla, ja on­kin ollut hienoa päästä työskentelemään huippuosaajien keskellä.  

Kertoisitko hieman opinto- ja työtaustastasi? 
Valmistuin valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta talvella 2022. Opiskelin pääaineenani viestintää, jonka lisäksi opintoihini kuului sosiologiaa sekä kriminologiaa. Aikaisempi työkokemukseni on valtionhallinnon puolelta oikeusministeriöstä sekä sen hallinnon alaisesta Rikosseuraamuslaitoksesta.  

Minkälaisia tehtäviä olet päässyt Tekirillä tekemään? 
Tekirillä olen heti alusta alkaen päässyt työskentelemään monipuolisissa ja kiinnostavissa projekteissa. Kuluneen vuoden aikana olen työskennellyt muun muassa kriisiviestinnän, markkinoinnin sekä erilaisen sisällöntuotannon parissa. Olen oppinut myös valtavasti uutta muun muassa digitaalisesta markkinoin­nista sekä vaikuttajaviestinnästä. Tekirillä olen päässyt haastamaan itseäni uudenlaisissa tehtävissä ja ympäristöissä eikä aika ole missään nimessä käynyt tylsäksi. Olen oppinut paljon myös aiemmin tunte­mat­tomista toimialoista, mikä on ollut mahtavaa. Työpäivät ovat todella vaihtelevia ja harvoin mikään päivä on samanlainen kuin toinen.  

Mitä haluaisit kertoa harjoittelua harkitsevalle? 
Tekirillä on mahtava yhteishenki, ja ihmiset ovat paitsi ammattimaisia myös avuliaita ja jakavat mielel­lään omaa osaamistaan myös muille. Koen, että täällä kannustetaan kaikkia olemaan oma itsensä ja tuomaan omia näkemyksiään esiin. Missään asiassa ei tarvitse jäädä yksin, ja töihin on aina kiva tulla. Tekir on antanut hyvän mahdollisuuden oman osaamiseni kehittämiselle niin viestinnän ammattilaisena kuin yhteiskuntatieteilijänä. Oma tavoitteeni on kasvattaa osaamista esimerkiksi juuri kriisiviestinnän alueella.  

 

Keimo Hakanpää, viestinnän suunnittelija 

Kerrotko hieman taustastasi ja siitä, miksi päädyit hakemaan juuri Tekirille? 
Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta. Ennen Tekiriä ehdin työskennellä useamman vuoden Kokoomuksen Nuorten Liitossa erilaisissa rooleissa, viimeisimpänä valtakunnalli­se­na kuntavaalipäällikkönä. Tekirin tunsin entuudestaan muutamien julkisten projektien kautta, mikä vahvisti käsitystäni Tekiristä yhteis­kun­nallisten asioiden keskiössä olevasta toimistosta.   

Minkä aiheiden äärellä työskentelet tällä hetkellä? 
Tällä hetkellä työskentelen erityisesti vaikuttajaviestinnän asiak­kuuk­sien parissa. Monet asiakkaat kaipaavat juuri tällä hetkellä tukea liittyen hallitusohjelmavaikuttamiseen. Eduskuntavaalien lähestyminen näkyy jo nyt päivän politiikassa, ja puolueet valmistelevat kiivaasti omia vaalitavoit­teitaan ja ehdokaslistojaan. Tulevat vaalit sähköistävät myös sopivasti eri puoluetaustoista tulevien vaikuttajaviestinnän tekijöiden kahvipöytäkeskusteluja.  

Kertoisitko ajastasi harjoittelijana? 
Harjoittelujakso piti sisällään monipuolisesti erilaisia projekteja lähes kaikilta Tekirin palvelualueilta. Tekirille ominaiseen tyyliin myös kriisiviestintä ja kriisiviestinnän simulaatiot tulivat tutuiksi harjoittelun aikana. Harjoittelujakson ensi hetkestä lähtien, minulla oli mahdollisuus kehittää omaa kaupallista osaa­mistani. On ollut hienoa huomata pärjäävänsä kaupallisessa tekemisessä, vaikka suoraa aiempaa koulutusta- tai työkokemusta siitä minulla ei ole.   

Mitä haluat kertoa lukijoille Tekiristä?  
Harjoittelukulttuuri Tekirillä on erinomainen. Monet nykyisistä suunnittelijoista ja konsulteista ovat aloittaneet Tekir-uransa nimenomaan harjoittelijoina. Uudet ihmiset otetaan vastaan yhteisöön avo­sylin ja koen, että Tekirillä ei ole kahden eikä kolmen kerroksen väkeä. Harjoittelusta suunnittelijaksi reitti on etukäteen pedattu, mikäli siihen vain osaa tarttua. Harjoittelijoita ei myöskään kilpailuteta keskenään, joka eittämättä vaikuttaa positiivisesti työilmapiiriin.  

 

Ämiir Naboulsi, viestinnän suunnittelija

Minkälaisella työ- ja opintotaustalla hait Tekiriin ja mikä sai sinut hakemaan juuri tänne? 
Ennen Tekirillä aloittamista työskentelin muun muassa ulkoministe­riössä ja Valtiontalouden tarkastusvirastossa. Valmistuin yhteiskun­ta­tieteiden maisteriksi viime syksynä Jyväskylän yliopistosta. Teki­rin laaja-alainen yhteiskunnallinen merkitys kiehtoi ja sai minut ha­kemaan tänne töihin. 

Mitä kaikkea työnkuvaasi kuuluu?
Tällä hetkellä minua työllistävät erityisesti vaikuttajaviestinnän sekä strategisen ja mediaviestinnän asiakkuudet. Kollegani Keimon ta­paan, tulevat eduskuntavaalit ja tämän myötä hallitusohjelmavai­kut­taminen ovat pitäneet minut kevään mittaan kiireisenä. Projekti­päällikön tehtävät eri asiakkuuksissa kuuluvat myös tiiviisti osaksi työnkuvaani.

Millaista on olla harjoittelijana Tekirillä?
Harjoittelujakson aikana työtehtävät olivat monipuolisia ja kattoivat laajasti Tekirin eri palvelualueet. Pääsin heti mukaan moniin projekteihin ja oppia kertyi rutkasti. Hienointa harjoittelussa oli se, että harjoittelijat pääsivät tasavertaisesti tekemään samoja työtehtäviä mitä Tekirin kokeneemmatkin asiantuntijat tekivät. Harjoittelijoita ei jätetä Tekirissä kuitenkaan yksin, vaan tukea oli ja on aina saatavilla.

Mitä haluat kertoa harjoittelua pohtivalle Tekiristä?
Näen, että harjoittelujakso antoi erinomaiset eväät siirtyä haastavampien ja vastuullisempien tehtävien pariin. Tekirissä kehittymiselle ei ole eräpäivää eri toimialojen asiakkuudet ja erinomaiset kollegat pitävät huolen siitä, että oma osaaminen kehittyy jatkuvasti. Jos harjoittelu
Tekirillä kutkuttaa ja innostaa, kannattaa käydä kurkkaamassa urasivujamme
täältä. Ilmoitamme harjoittelijahaun alkamisesta aina nettisivuillamme sekä sosiaalisen median kanavissa.