(Brutaali) Totuus viestinnän harjoittelusta Tekirissä

Viestinnän harjoittelijat Jenni Kilpi ja Fredrik Palmén ovat työskennelleet Tekirissä syksyn ajan. Nyt he pohtivat, pitävätkö työhaastattelussa luvatut asiat paikkansa.

Aloitimme molemmat harjoittelumme syyskuussa. Fredrik on Svenska Yleltä reilun neljän vuoden jälkeen eläköitynyt journalismin konkari. Jenni puolestaan on toiminut tutkimusavustajana, konsulttina ajatushautomossa ja on ylpeä entinen ylioppilaskunnan puheenjohtaja.

Tekirin harjoittelijahaku avattiin kesällä ja se sisälsi hakemuksen jälkeen kaksi haastattelukierrosta. Niiden aikana pääsimme kertomaan itsestämme ja kuulemaan myös Tekiristä harjoittelupaikkana. Nyt lähes kolmen kuukauden jälkeen kykenemme jo arvioimaan, pitävätkö nämä työhaastattelussa luvatut asiat paikkansa.

Väite 1: Tekirissä harjoittelija tekee samoja työtehtäviä kuin muutkin.

Totta. Tällä viikolla Fredrikin viikko on koostunut työpajoista, myyntityöstä ja mediaoperaatioista, unohtamatta taustaselvityksiä. Muun työn ohella hän kehittää Tekirin ruotsinkielistä toimintaa.

Jennin kuluvaan viikkoon on kuulunut etätyöpajoissa toimivien rakenteiden ja työkalujen koostamista, Tekirin markkinointiviestintää (some & blogit) sekä asiakkaalle järjestetyn kriisisimulaation purkupalaveri.

Kollegamme tekevät näitä samoja asioita. Kaikki ovat mukana erilaisissa projekteissa ja niissä on jokaisella eri rooleja. Vaikka teemme samoja asioita kuin kokeneemmat kollegamme, meille annetaan aikaa opetteluun. Tekir tekee projekteja hyvin monenlaisille asiakkaille ja substanssi saattaa olla harjoittelijalle ennalta tuntematonta. Meitä on kuitenkin tuettu läpi harjoittelun ja olo on ollut turvallinen.

Väite 2: Harjoittelija johtaa omaa työtään ja aikatauluttaa päivänsä itsenäisesti.

Totta. Työtehtävien määrä ja kuormittavuus vaihtelee viikosta toiseen jopa kohtalaisen radikaalisti.  Osa töistä on tiedossa hyvissä ajoin, mutta monesti edellytetään myös nopeaa reagointia ja töiden järjestelyä uudelleen. Omat menot saa aikatauluttaa haluamallaan tavalla osaksi työpäivää, kunhan työt tulevat tehdyksi.

Väite 3: Arvostamme Tekirissä sitä, että opiskelija halutessaan etenee harjoittelun aikana myös opinnoissaan.  

Totta. Aina on mahdollista tehdä joustavasti myös opintoja, kun niistä tiedottaa etukäteen. Meillä molemmilla on viikoittain graduseminaari ja muutamia luentoja. Tämän lisäksi on mahdollisuus ottaa erillistä opintovapaata.

Väite 4: Tekirissä työskentelee yli 30 viestinnän ammattilaista.

Osin tarua. Kaikkien Tekirin työntekijöiden tausta ei ole juuri viestinnässä. Tekir on asiakkaan kokonaisvaltainen kumppani, ja täällä katsotaan viestintää hyvin laajalla katseella – hyvin monenlaisille opiskelu- ja työtaustoille on siis tarvetta. Työntekijöiden joukossa on esimerkiksi oikeustieteilijöitä, kauppatieteilijöitä, kääntäjiä ja opettajia. Eri taustat tuovat Tekiriin monenlaista osaamista. Tärkeintä on kyky ajatella ja olla kiinnostunut.

Väite 5: Tekirissä kaikki auttavat toisiaan.

Totta. Tekirissä eletään koronan myötä poikkeusarkea, jossa osa työntekijöistä on etänä ja osa toimistolla. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää tarjota apua ja osata pyytää myös sitä. Kaikki työntekijät ovat läsnä samalla alustalla, ja jokaiselle voi siellä laittaa viestiä tai soittaa. Viikkopalavereissa luetaan ääneen anonyymeja kiitosviestejä yhteisistä onnistumisista.

Suosittelemme lämpimästi harjoittelua Tekirissä, se on opettavaista ja sopivan haastavaa!

Meille saa myös lähettää tarkempia lisäkysymyksiä aiheesta.

 

Jenni Kilpi

Viestinnän harjoittelija

Fredrik Palmén

Viestinnän harjoittelija