NREP: Pitkäjänteistä viestinnän kehittämistä ja maineenrakennusta

Tekir toimi pohjoismaisen kiinteistösijoittaja- ja kehittäjä NREPinkokonaisvaltaisena viestintäkumppanina Suomessa vuodesta 2020 vuoteen 2022.​

Tekirin rooli:

 Viestinnän prosessien luominen ja kehittäminen 

 Aktiivisen tilannekuvan ylläpitäminen viestinnän tarpeista yhdessä NREPin avainhenkilöiden kanssa  

 Mediaviestinnän sekä sosiaalisen median viestinnän suunnittelu ja toteutus 

 Sisällöntuotantoa uutisista ja hankkeista NREPin verkkosivuille 

 Viestinnällisen varautumisen kehittäminen, potentiaalisten viestinnällisten riskien tunnistaminen

 Vaikuttajaviestinnän konsultointi

 Muu monipuolinen viestinnällinen tuki 

Viestinnälle onnistuttiin rakentamaan selkeitä prosesseja ja vakaa pohja, jonka päälle NREP Suomen viestintää ja sen johtamista on voitu systemaattisesti rakentaa.

NREP Oy

Tiiviin ja monipuolisen yhteistyön tavoitteena oli kehittää NREPin viestintää eri liiketoiminta-alueilla sekä vahvistaa tunnettuutta ja mainetta kiinteistö- ja rakennusalan eri osa-alueilla suuren yleisön, alan ammattilaisten ja päättäjien suuntaan. Lisäksi yhteistyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa aktiivista ulkoista viestintää yhteistyössä NREPin avainhenkilöiden ja kumppaniverkoston kanssa.​ 

Aktiivisella viestinnällä on onnistuneesti kasvatettu tietoisuutta NREPistä sekä sen monipuolisista innovatiivisista hankkeista ja sijoituksista kiinteistö- ja rakennusalan eri segmenteillä. Tekirin ja NREPin onnistuneen yhteistyön tulokset näkyvät muun muassa NREPin medianäkyvyytenä aikakausmedioissa, alan eri julkaisuissa, päivälehdissä ja paikallismedioissa sekä LinkedIn-yhteisön aktiivisuudessa. Yhteistyön myötä sekä suuren yleisön että alan ammattilaisten ja päättäjien joukossa NREP tunnetaan entistä paremmin innovatiivisesta kiinteistökehittämisestä, monipuolisista kaupunkikehitysprojekteista ja uudenlaisista elämisen ratkaisuista. 

Tekirin asiantuntijoiden ja tiiviin yhteistyömallin ansiosta NREPin näkemys viestinnästä Suomessa on vahvistunut. Viestinnälle on onnistuttu rakentamaan selkeitä prosesseja ja vakaa pohja, jonka päälle NREP Suomen viestintää ja sen johtamista on voitu systemaattisesti rakentaa – ja josta NREP Suomen on hyvä jatkaa ensimmäisen viestintäpäällikkön johdolla. 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

initial image
Reetta Lahtinen

Viestintäkonsultti
+358 40 054 87 64
reetta@tekir.fi

initial image
Tuukka Hetemäki

Johtava konsultti
+358 50 590 3675
tuukka@tekir.fi

initial image
Iiris Komulainen

Viestintäkonsultti
+358 50 564 2060
iiris.k@tekir.fi