Copart Suomi: Kestävä kehitys osaksi toiminnan ydintä

Vaurioajoneuvoihin erikoistuneen Copartin
(ent. 
Autovahinkokeskus) liiketoiminnassa heijastuu vahvasti vastuullisuus ja kiertotalous. Copart Suomi halusi tuoda kestävää kehitystä entistä vahvemmin osaksi yrityksen ydintä vuoden 2021 lopulla.

Tekirin rooli:

 Vastuullisuusohjelman laatiminen 

 Vastuullisuusteemojen kartoittaminen

 Sidosryhmähaastattelut ja benchmark-analyysi

 Viestintäsuunnitelman laatiminen 

”Tekirin tiimissä on vahvaa osaamista vastuullisuudesta ja yhtä lailla syvää ymmärrystä viestinnän merkityksestä liiketoiminnan edistämisessä. Yhteistyössä Tekirin kanssa kirkastimme tavoitteemme ja jäsensimme vastuullisuuden merkitystä liiketoiminnallemme. Tekir ymmärsi tarpeemme hyvin nopeasti ja veimme projektin onnistuneesti maaliin sovitussa aikataulussa.”

Jan Johansson, toimitusjohtaja, Copart Suomi Oy

Tekir laati Copartille kattavan vastuullisuusohjelman, joka toi työhön selkeän rakenteen ja helpotti viestintää eri sidosryhmien suuntaan. Osana työtä Tekir toteutti sidosryhmähaastatteluja, toimialaa koskevan benchmark-analyysin ja kartoitti yhdessä Copartin kanssa yrityksen olennaiset vastuullisuuden teemat.  

Copart Suomen vastuullisuusohjelma kattaa keskeiset ESG-teemat ja sisältää numeeriset sekä laadulliset tavoitteet ja mittarit vastuullisuustyön toteuttamiseksi.  

Vastuullisuusohjelman edistämiseksi ja sidosryhmädialogin ylläpitämiseksi Tekir laati Copartille lisäksi konkreettisen viestintäsuunnitelman. 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

initial image
Johanna Henttonen

Johtaja
+358 40 530 0778
johanna@tekir.fi