5 tulevaisuuden työn trendiä – 2022 Nordic Business Forum pähkinänkuoressa

Ihminen, ihmisyys ja kykymme muuttua yksilöinä keskellä neljättä teollista vallankumousta ja teknologiamurrosta oli kantava teema tämän viikkoisen 2022 Nordic Business Forumin esityksissä.

Olemmeko pohjiltamme raadollisia petoja? Vaiko johdateltavissa ja manipuloitavissa olevia massoja? Voittaako hyvä pahan? Pitäisikö olla optimisti vai pessimisti? Opimmeko koskaan täysin ymmärtämään ihmistä?  
 
Entä miltä näyttävät tulevaisuuden työ ja työpaikat? Elämme ristiriitaista aikaa maailman kriisitilanteiden keskellä. Menestyvien yritysten vahvuuksia ovat epävarmuuden sietäminen, muuntautumiskyky ja verkostoituminen. Inhimilliset arvot ja merkityksellisyys ovat työelämässä alati kasvava ilmiö – toisaalta olemme väistämättä menossa kohti uusia, teknologisia innovaatioita kuten metaversumia, jonka etiikka ja vaikutukset ihmiseen ja hyvinvointiimme ovat vielä mysteeri. 
 
Kokosimme viisi pointtia Nordic Business Forumin bisnesgurujen ja ajattelijoiden, kuten Amy Edmondsonin, Yuval Noah Hararin, Garry Kasparovin, Jitske Kramerin, Kristel Kruustukin, Miki Kuusen ja Martin Lindströmin visioista. Miltä näyttää tulevaisuuden työelämä? 

1. Ihmiset valitsevat yrityksensä. Työn merkityksellisyys kasvaa edelleen, ja etenkin koulutettu z-sukupolvi edellyttää työnantajaltaan monitahoista vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä ja omaan missioonsa sopivia arvoja. Pyörä on kääntynyt: ihmiset valitsevat jatkossa yrityksensä – eivätkä yritykset työntekijöitään. Työntekijöiden pitovoima saa uudenlaisen merkityksen. Diversiteetti läpileikkaa kaikkea.  

2. Eri äänten mukana olo ratkaisee. Teknologia tai tekoäly eivät yksinään takaa menestystä, vaan organisaatioiden on löydettävä uusia tapoja ottaa mukaan ääniä, joita aiemmin ei ole kuultu. Ilman monimuotoisten äänien mukaanottoa konfliktit kasvavat ja innovaatiot jäävät kehittymättä. Olennaista on myös ymmärtää, että mikä tahansa innovaatio on ihmisten luoma ja omien luojiensa äänten synteesi, ei itsenäinen ja luojistaan erillinen asia. 

3. Empatia, taidoista tärkein. Työelämä inhimillistyy ja tulevaisuuden työntekijän tärkein taito oli tuhatpäisen yleisön mielestä kyky empatiaan. Monissa puheenvuoroissa tunneälyn merkitystä alleviivattiin. Empatiakyvyn oppimiseen tulisi jo lasten kohdalla satsata uudella tavalla. Kysymys kuuluukin: miten metaversum tai pelien ja sosiaalisen median yhä varhaisempi käyttö vastaa tähän tarpeeseen? Yleisön mielestä empatian lisäksi muita tärkeimpiä taitoja ovat mukautuvuus, resilienssi, viestintä ja oppimiskyky.  

4. Eettisyys on elämänlanka. Kyky lukea viestejä ja tunnistaa niiden takana olevia motiiveja on jatkossa entistä tärkeämpää. Eri vaikuttamisyritykset ja valeinformaatio ympärillämme vain kasvavat ja polarisaatio voimistuu. Siinä missä olemme oppineet ymmärtämään ihmismieltä paremmin, myös tavat vaikuttaa siihen ovat lisääntyneet. Miten siis yhdessä valmistaudumme esimerkiksi metaversumiin, joka voi moninkertaistaa sosiaalisen median mukanaan tuomat ongelmat? Viestinnän ja teknologiakehityksen etiikka on laitettava jokaisen yrityksen agendan kärkipäähän. 

5. Kulttuuri on rahan syrjäyttänyt uusi kuninkaallinen. Yritysten johtajuudella on merkitystä: se saa työntekijän joko jäämään tai lähtemään. Kulttuuri muodostuu jokaisessa hetkessä, jolloin olemme yhteydessä toisiimme ja teemme päätöksiä. Se on välttämättömyys, jonka avulla työntekijät luovat järjestystä näihin lukemattomiin hetkiin. Kysymys kuuluu, miten kulttuurinne tukee työntekijöitä kasvussa ja kriiseissä.  

Moni näistä trendeistä vaikuttaa suoraan viestintään ja ovat kysymyksiä, joita pohdimme Tekirissä jatkossa entistä syvemmin. Muutamat teemat ovat meille kuitenkin erityisen läheisiä. Tavoitteenamme on aina ollut elää myötätuntoisesti, tuoda mielenrauhaa sekä antaa monimuotoisille äänille areena. 
 

Henna Helne 
Viestintäkonsultti 
 
Antti Miettinen 
Johtava konsultti 
 
Kirjoittajat työskentelevät Tekirillä media- ja muutosviestinnän konsultoinnin parissa. Tekirin asiantuntijat kirjoittavat säännöllisesti katsauksia ajankohtaisiin aiheisiin. Hennan, Antin ja muiden viestinnän ammattilaistemme teksteihin voit tutustua lisää täällä