Kun kassavaje häämöttää – sijoittajaviestintä luotsina koronasumussa

Korona on jo tyhjentänyt monen yrityksen kassan ja alkanut lomakausi saattaa vielä pahentaa kassavajetta. Pääomaa tarvitaan nyt liiketoiminnan ylläpitoon eikä rahaa riitä ainakaan riskipitoisiin investointeihin. Kriisi kohtelee eri toimialojen yrityksiä kovin eri tavoin, mutta yleinen investointihalukkuuden supistuminen heijastuu varmasti jokaiseen yritykseen pidemmällä aikavälillä.

Vaikeudet on tehty voitettaviksi ja kriisitilanteista päästään yli. Valtiovalta ja Euroopan Unioni ovat käynnistäneet massiiviset elvytysoperaationsa, joiden yhtenä tavoitteena on yritysten jatkuvuuden turvaaminen. Rahoituksen saantia ylimenokaudeksi on pyritty helpottamaan, mutta varmaa on, että avun tarvitsijoita on paljon. Yritysten onkin etsittävä rahoitusta monista lähteistä, joista yksi potentiaalinen taho ovat omistajat. Moni yritys onkin jo tavallaan käynyt omistajiensa kukkarolla muuttaessaan alkuperäisiä osinkoehdotuksiaan.

Pörssiyrityksillä on mahdollista vahvistaa pääomiaan ja saada pitkäaikaista rahoitusta osakeanneilla. Siitä huolimatta anteja on järjestetty melko harvoin viimeisen vuosikymmenen aikana, koska rahoitusta on ollut muutenkin saatavilla ja yritysluottojen korkotaso on pysytellyt matalalla. Koronan aiheuttamien vaurioiden korjaaminen voi kuitenkin muuttaa suunnan ja aikaansaada osakeantien tulvan, jolloin yritykset joutuvat kilpailemaan omistajien euroista.

Osakeanti on yrityksille varteenotettava vaihtoehto sekä käyttöpääoman tarpeen paikkaamiseen, mutta myös niihin investointeihin, joita taloutemme tulee akuutisti tarvitsemaan.

Onnistunut osakeanti edellyttää huolellisesti valmisteltua ja hoidettua prosessia, johon kuuluu lain vaatimukset täyttävät viestintä- ja markkinointitoimet. Sijoittajaviestintä onkin monelle yritykselle nyt haasteellista, koska omistajille pitäisi pystyä kuvaamaan liiketoiminnan näkymät ja erilaiset skenaariot hyvinkin tarkasti, mutta tulevaisuuden ennustamiseen on tullut koronan myötä huimasti lisää vaikeuskertoimia. Miten siis luoda uskoa yrityksen tulevaisuuteen, mutta samalla antaa riittävä kuva vallitsevista talouden epävarmuustekijöistä, jottei tulisi luvattua liikaa? Moni yritys miettii strategiaansa uudelleen ja tekee tulevaisuuteen katsovaa skenaariotyötä pandemian takia. Tämän tulisi heijastua myös sijoittajaviestintään ja siinä käytettyihin argumentteihin. Jotta luottamusta tulevaan voidaan rakentaa, sijoittajaviestinnän perustekeminen korostuu: huolellisesti laaditut ja hyvin perustellut viestit sekä johdonmukainen sijoittajatarinan viestintä sijoittajille nousevat arvoon. Tiedonjano on epävarmassa tilanteessa entistä suurempi, ja siksi yhtiöiden tulee myös miettiä, millaisilla uusilla keinoilla tarpeisiin vastataan.

Uusia mahdollisuuksia luo myös osakesäästötilien käyttöönotto, jonka ansiosta osakesäästäjien määrä on noussut merkittävästi. Markkinoille tulleet uudet yksityissijoittajat kaipaavat viestintää, jossa haastavatkin asiat kerrotaan riittävän selkeällä kielellä, silti faktoissa pysyen. Osakeantiin osallistuminen ensimmäistä kertaa on monelle yksityissijoittajalle kiinnostava, mutta uskallusta vaativa askel. Askeleen ottamiseen vaaditaan proaktiivista, selkeää ja luottamusta rakentavaa viestintää yhtiöiden puolelta.

Autamme Tekirissä asiakkaitamme sijoittajille suunnattujen viestien muodostamisessa ja kiteytyksessä. Tuomme asiakkaillemme arvokasta ulkopuolista näkemystä ja vahvan kokemuksen sijoittajaviestinnän eri osa-alueista. Korona-ajan sijoittajaviestintä on vaativaa, ja siihen kaivataan kumppania, joka tuntee vaativat viestinnälliset tilanteet kuin omat taskunsa.

Tutustu sijoittajaviestinnän palveluihimme ja asiantuntijoihimme ja ota yhteyttä.

 

Tiina-Marjo Nousiainen
Johtaja, talous- ja sijoittajaviestintä