Energiakriisi muuttaa maailmaa – alan toimijoilla on edessään niin haasteita kuin mahdollisuuksia

Energia-alan toimintaympäristö on poikkeuksellisten muutosten keskellä. Vaikeina aikoina varautuminen tuo mielenrauhaa ja oikea-aikainen toiminta mahdollistaa liiketoimintaedellytysten säilymisen myös tulevaisuudessa. 

Eurooppaa koetteleva energiakriisi on ollut käynnissä jo hyvän tovin. Eurooppalaisen energiajärjestelmän haavoittuvuudet karulla tavalla paljastanut kriisi on hallinnut mediatilaa ja politiikan agendaa viime kuukaudet. Vauhdilta ja yllättäviltä käänteiltä ei varmasti vältytä myöskään jatkossa. 

Viestinnällisesti toimintaympäristö on haastava ja haluamme auttaa asiakkaitamme ja alan toimijoita navigoimaan toimintaansa muuttuvassa ympäristössä ennakoiden, varautuen ja riskejä halliten.  

Kriisi aiheuttaa muutospaineita monella eri tasolla 

Energian saatavuus, korkeat hinnat, huoltovarmuus, ja energiatuotannon eettinen sekä ilmastollinen kestävyys ovat niin yritysten, kuluttajien, kuin päättäjien huolenaiheena. Myös hybridiuhat ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva häirintä ovat olleet vahvasti esillä. 

Jo ennen kriisiä meillä oli edessämme hurja aikataulupaine vihreälle siirtymälle ja valtava investointipaine hiilineutraaliin energiantuotantoon yhteiskunnan sähköistymisen edetessä. Uusiutuvien energiamuotojen kysynnän kasvu on ilmaston kannalta erittäin toivottavaa, mutta näin voimakkaassa ja äkillisessä murrostilanteessa energiateollisuuden toimija kohtaa monia haasteita. 

Alan toimijoiden on hankalaa navigoida vaikeasti ennakoitavissa olevassa toimintaympäristössä. Poliitikkojen valitessa suosikkejaan energian tuotantomuotojen joukosta — niin Suomen kuin EU:n tasolla — ovat toimialan ennakoitavuus, teknologianeutraalin lähestymistavan ideaali ja kasvua tukeva investointiympäristö kaukaisia haaveita. Näiden kysymysten ratkaiseminen on haaste, johon me Tekirillä olemme valmiita tarttumaan.
 
On samalla kiinnostavaa nähdä, miten länsinaapurista puhaltavat energiapolitiikan tuulet vaikuttavat kansalliseen päätöksentekoon. Ruotsin uusi, hyvin ydinvoimamyönteinen linja saattaa hyvinkin näkyä myös maan tammikuussa alkavalla EU-puheenjohtajuuskaudella, jonka tärkeimpiä kysymyksiä energia tulee olemaan. Tarkempaa analyysia Ruotsin uuden hallituksen linjasta ja tulevasta puheenjohtajakaudesta voit lukea Ruotsin kumppanitoimistomme New Republicin analyysista. 

Julkinen keskustelu ja toimintaympäristö ovat poikkeuksellisen tuulisia 

Jokaisella on juuri nyt energiasta mielipide. Kiihtynyt julkinen keskustelu yhdistettynä ensi keväänä käytäviin eduskuntavaaleihin asettaa alan toimijat suurennuslasin alle. 

Vain parhaiten, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla viestinsä esiin saavat toimijat välttävät sudenkuopat ja onnistuvat realisoimaan muuttuvan toimintaympäristön ja energia-alan tulevaisuuden mukanaan tuoman liiketoiminnallisen potentiaalin. 

Viimeaikainen riskien äkillinen realisoituminen eri toimialoilla osoittaa myös ennakoinnin ja varautumisen tärkeyden. Aktiivisella ja oikea-aikaisella viestinnällä, varautumisella ja maineenhallinnalla on mahdollisuus vaikuttaa liiketoimintaedellytysten säilymiseen myös tulevaisuudessa. 

Onneksi näiden muutostilanteissa ei tarvitse jäädä yksin. Meille Tekirissä on tärkeää panostaa syvälliseen toimintaympäristö- ja asiakasymmärrykseen. Autamme asiakkaitamme löytämään parhaat ratkaisut vaativissa tilanteissa ja kääntämään haasteen mahdollisuudeksi.

Akseli Rouvari 
Vaikuttajaviestinnän suunnittelija 
  
Kirjoittaja on energia-alan ja kestävyyden osaaja, sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja politiikan asiantuntija. Hän työskentelee Tekirillä erityisesti vaikuttajaviestinnän projektien parissa. Tekirin asiantuntijat kirjoittavat säännöllisesti katsauksia ajankohtaisiin aiheisiin. Akselin ja muiden viestinnän ammattilaistemme teksteihin voit tutustua lisää täällä