Tekirin kommentit Työ- ja elinkeinoministeriön 16.6.2020 julkaisemaan selvitykseen

Tekirin toiminnan periaatteisiin kuuluu, että emme kommentoi asiakastyömme sisältöä julkisesti. Sitä emme tee nytkään, emme vaikka tiedot tulisivat julkiseksi muuta kautta.

Työ- ja elinkeinoministeriölle toteuttamamme valmennus- ja konsultointipalvelut ovat saaneet osakseen niin paljon huomiota, että koemme kuitenkin tarpeelliseksi kertoa näkemyksemme julkisuudessa käsitellyistä meihin itseemme ja Tekirin toimintaan liittyvistä seikoista. Koska asiakirjat ovat julkisia ja kaikkien saatavilla, voimme sen tehdä rikkomatta luottamuksellisuutta.

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet ovat tehneet sisäisessä selvityksessään laajan työn nopeassa aikataulussa. Myös Tekir on osallistunut työhön omalta osaltaan ja vastannut meiltä kysyttyihin kysymyksiin. Meille sopii mainiosti, että asioita selvitetään. Haluammekin omalta osaltamme vielä tarkentaa ja oikaista muutamaa julkisuudessa ollutta teemaa, jotka liittyvät omaan rooliimme ja julkaistuun vastaukseemme.

Kuten ministeriön selvityksestä käy ilmi, aloitimme työmme loppukesästä 2019. Työt aloitettiin yhteisesti sovitusti, ja tämä sopimus myös vahvistettiin kirjallisesti myöhemmin. Sopimus koski vaativan viestinnän konsultointia ja sen puitteissa toteutettiin kolmen valmennuksen sarja sekä erikseen sovitut lisävalmennukset ja muut lisätyöt, jotka tarkoittivat tässä tapauksessa valmennusten ohessa tapahtuvaa viestinnän konsultointia.

Tekir toimii asiakkaansa antamien tietojen ja suuntaviivojen pohjalta. Mikäli meille projektin toteutus- tai laskutusvaiheessa ei huomauteta työmme sisällöstä tai laskutuksestamme, meidän on vaikea tehdä niihin korjauksia tai muutoksia. Emme saaneet huomautuksia, joten uskoimme, että tekemämme sopimus on pitävä, asiakkaan yhteyshenkilö saa tilata meiltä sopimukseen kuuluvia töitä ja että laskutusosoite on oikea.

Koemme, että olemme toimineet sopimuksen ja asiakkaan antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti myös tässä asiakkuudessa. Olemme luonnollisesti valmiita käymään keskustelua asiakkaamme kanssa myös tästä eteenpäin sekä pyydettäessä selventämään heille työmme sisältöä, meillä ei ole salattavaa tai peiteltävää. Otamme myös vastaan kaiken opin, mitä tästä koko prosessista saamme.

Osallistumme myös mielellämme viestinnän konsulttiyritysten toimintaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Konsulttiyritysten palveluja käyttävät monet yritykset, julkinen hallinto ja monet järjestöt sekä yksityiset ihmiset. On koko yhteiskunnan etu, että myös toimialastamme käydään keskustelua.

Viestinnän konsulttiyritykset kuvitellaan ja kuvataan valitettavan usein salamyhkäisiksi toimijoiksi, jotka ajavat toimeksiantajiensa intressejä pimeässä. Todellisuus on toinen. Viestinnän konsultointi on asiantuntijatyötä, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta onnistumaan omassa toiminnassaan. Jotkut toimeksiannot liittyvät pieniin ja konkreettisiin yksityiskohtiin. Joskus meiltä toivotaan laajoja näkemyksiä viestinnän strategiasta. Ja usein työmme voi sisältää kaikkea tältä väliltä. Me Tekirissä palvelemme vuosittain yli 200 asiakasta, ja konsultoinnin kirjo on myös sen mukainen.

Vaikka asiakasprojektimme ovat luottamuksellisia, yleisellä tasolla haluamme puhua omasta työstämme avoimesti. Yhtenä alan suurista toimijoista haluamme poistaa mystiikkaa, kertoa tosiasioita työstämme sekä avata ovemme medialle ja muillekin kiinnostuneille.

Kannustamme myös asiakkaitamme jatkossakin avoimuuteen. Ja varjelemme omalta osaltamme sitä luottamusta, jonka varassa teemme työtämme.

Harri Saukkomaa

Tekirin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

Mikko Hämeenniemi

Tekirin toimitusjohtaja