Selkokieltä sijoittajaviestintään

Suomalaiset ovat innostuneet tänä vuonna sijoittamaan. Alkuinnostuksen jälkeen on tärkeää, että sijoitusvalintojen pohjaksi löytyy riittävästi ymmärrettävää tietoa. Osaavatko pörssiyritykset puhutella uusia yksityissijoittajia ymmärrettävällä tavalla, kysyvät Tekirin johtaja Tiina-Marjo Nousiainen ja johtava konsultti Kristiina Kurkilahti. 

Meitä on nyt moneksi. Vuoden alussa voimaan tullut laki osakesäästötilistä on lisännyt suomalaisten kiinnostusta säästämiseen ja sijoittamiseen. Syyskuuhun mennessä oli avattu jo lähes 120 000 osakesäästötiliä ja niiden kautta markkinoille oli tullut peräti 70 000 uutta yksityissijoittajaa. Tämä on erittäin hyvä uutinen koko hyvinvointiyhteiskunnallemme, jonka olemassaolon yksi edellytys on toimivat pääomamarkkinat.

Onnistunut liikkeellelähtö on aina tärkeää, niin myös sijoittamisessa. Siten olisi tärkeää, että nämä uudet yksityissijoittajat löytäisivät riittävää ja ymmärrettävää tietoa sijoitusvalintojensa pohjaksi. Muuten on vaara, että kiinnostus sijoittamiseen tyrehtyy nopeasti epäonnistumisiin tai mielenkiinnon puutteeseen. Kysymys kuuluukin, ovatko pörssiyritykset valmiina puhuttelemaan ensimmäisiä sijoituksiaan tekeviä henkilöitä ymmärrettävillä viesteillä ja termeillä? Ja löytävätkö uudet sijoittajat ne kanavat ja mediat, joista luotettavaa tietoa on saatavilla? Pitäisikö ummikkosijoittajille tarjota täysin uudenlaista sisältöä sijoituksen arviointiin?

Luottamusta herättävää ja selkeää sijoittajaviestintää

Tilanteeseen oman haasteensa ovat tuoneet koronan aiheuttamat rajoitukset. Aiemmin kohtaamiset kasvokkain yritysten edustajien kanssa ovat antaneet yksityissijoittajille mahdollisuuden esittää niitä ns. tyhmiäkin kysymyksiä ja keskustella perusteellisemmin sijoituskohteen tilanteesta ja liiketoiminnasta. Nyt tämä mahdollisuus on kaventunut, kun sijoitustapahtumat ja -messut on siirretty verkkoon. Sijoittajan tietolähteinä korostuvat jatkossa yritysten omat tiedotteet, osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset sekä talousmedioiden analyysit. Kasvot ovat tärkeitä myös sijoittajaviestinnässä ja rakentavat luottamusta yhtiöön aivan eri tasolla kuin tiedotteet. Siksi korona-ajan viestinnän sisällöissä kannattaa miettiä entistä enemmän myös sijoittajien mahdollisuutta nähdä yhtiön avainhenkilöitä ja luoda kontakti heihin.

Usein on sanottu, että epäselvän lauseen takana on epäselvä ajatus. Pörssiyritysten onkin nyt syytä tarkastella julkaistavan tiedon selkeyttä ja ymmärrettävyyttä ja unohtaa tässä kohdin ammattilaisten kesken käyttämänsä jargon. Ebitdat ja strategian implementoinnit kun ovat hepreaa useille lukijoille. Monen yrityksen liiketoiminta on kovin kaukana tavallisen ihmisen arjesta, joten toimintaympäristön, tuotteiden, palveluiden tai ansaintalogiikan kiteyttäminen riittävän ymmärrettävään muotoon, silti faktoissa pysyen, ei ole aina helppo tehtävä viestinnän ammattilaisellekaan.

Yksityissijoittajien hyvä palveleminen on pörssiyrityksille tärkeää. Monet näistä sijoittajista noudattavat osta ja seuraa -strategiaa, joten heidän tarkoituksenaan on olla omistajina pitkään. Tiettyä arvoa yritykselle tuo myös kotimaisen omistuksen vahva osuus, kansainvälisiä sijoittajia mitenkään väheksymättä. Näistä omistajista kannattaa siis kilpailla. Heidän huomionsa saaminen ei onnistu passiivisella toiminnalla ja vanhoilla toimintatavoilla. Tarvitaan uudenlaisia suunnitelmia ja keinoja, jotta yritys menestyy kilpailussa, jossa kovia kilpailijoita on paljon.

Jos kaipaat tukea yrityksesi viestien selkeyttämiseen tai suunnitelmaa toimenpiteistä, joilla saat markkinoiden tulokkaat kiinnostumaan yrityksesi osakkeista, ota yhteyttä Tekirin sijoittajaviestinnän tiimiin. Olemme olleet kehittämässä yli sadan pörssiyrityksen viestintää ymmärrettävämmäksi ja kirkkaammaksi, joten tuskin mikään toimiala on meille enää vieras.

Tiina-Marjo Nousiainen, johtaja
Kristiina Kurkilahti, johtava konsultti


Suunnitelmissa listautuminen?

Kokosimme talous- ja sijoittajaviestinnän asiantuntijoidemme kanssa ilmaisen oppaan, joka kerää yhteen parhaat käytännöt muistilistan muotoon. Tilaa siis opas ja ota viisi harppausta listalle!

New call-to-action