Helen – Työyhteisöviestinnän dialogiloikka

Tekir toimi energia-alaa uudistavan Helenin kumppanina liiketoimintaa tukevan ja käytännönläheisen viestintästrategian laatimisessa. Yhtenä kehityskohteena tunnistettiin avoimemman ja rohkeamman keskustelukulttuurin herättäminen ja tätä tavoitetta varten Helenissä käynnistettiin työyhteisöviestinnän dialogiloikka.
Tekir toimi Helenin kumppanina viestintästrategian laatimisessa.

Nyky- ja tavoitetilan analyysi

Dialogiloikan alkusuunnittelu ja käynnistäminen

Fasilitoidut työpajat ja valmennukset

Ehdotukset onnistumisen mittareista ja seurantamekanismeista

Tiivis yhteistyö projektissa toimi alusta lähtien erinomaisesti ja Tekirin osaaminen työyhteisöviestinnän kehittämisessä oli meille arvokasta.

Seija Uusitalo, Helenin viestintäpäällikkö

Tekir toimi energia-alaa uudistavan Helenin kumppanina liiketoimintaa tukevan ja käytännönläheisen viestintästrategian laatimisessa. Yhtenä kehityskohteena tunnistettiin avoimemman ja rohkeamman keskustelukulttuurin herättäminen koko Helenissä.

Tätä tavoitetta varten Helenissä käynnistettiin työyhteisöviestinnän dialogiloikka, jota viedään prosessimaisesti eteenpäin. Tekir auttoi Heleniä dialogiloikan alkusuunnittelussa ja sekä johdolle ja esimiehille suunnattujen työpajojen toteutuksessa tiiviissä yhteistyössä viestintä- ja HR-tiimin kanssa.

Dialogiloikassa alkukartoituksessa toteutettiin nyky- ja tavoitetilan analyysit haastatteluiden avulla. Analyysien pohjalta Tekir suunnitteli ja fasilitoi johdon ja esimiesten työpajat sekä viisi samansisältöistä kolmen tunnin online-valmennusta 70 henkilölle. Valmennuksissa sanoitettiin yhdessä dialogiloikan tarve ja tavoitteet sekä työstettiin henkilökohtaiset tavoitteet yksiköiden ja tiimien välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Tekir tuotti myös ehdotuksen dialogiloikan onnistumisen mittareista sekä seurantamekanismeista.

”Tiivis yhteistyö projektissa toimi alusta lähtien erinomaisesti ja Tekirin osaaminen työyhteisöviestinnän kehittämisessä oli meille arvokasta. Helenin viestintä- ja HR-tiimi sekä valmennuksiin osallistuneet esihenkilöt olivat erittäin tyytyväisiä työpajojen toteutukseen ja kokivat valmennukset innostaviksi”, sanoo Helenin viestintäpäällikkö Seija Uusitalo.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

initial image
Johanna Henttonen

Johtaja
+358 40 530 0778
johanna@tekir.fi