Vuosikertomukset

Vuosiraportointi on paljon muutakin kuin numeroita. Kiinnostava julkaisu kiteyttää yrityksen tarinan ja toiminnan sekä tulevaisuuden painopisteet. Sen visuaalinen ilme houkuttelee lukemaan ja graafiset esitykset perehtymään julkaisijan tavoitteisiin ja saavutuksiin. Vuosiraportti on aina tiivis tietopaketti, mutta sen pitää myös vahvistaa yrityksen visuaalista ilmentymää.

Vuosiraportilla on monia tehtäviä. Pörssiyritysten kertomuksissa on lain vaatimusten mukaiset osuudet, kuten tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, mutta usein ne sisältävät myös vapaamuotoisia osioita. Yritysvastuuraporteissa sisältö on hyvin toisenlainen, mutta niissäkin vaatimus tietojen tarkkuudesta ja paikkansapitävyydestä on korkea. Laadukas vuosiraportti on erinomainen työväline yrityksen luottamuksen rakentajana.

Tekir on kokenut ja osaava raportoinnin kumppani

Raportin julkaisijan tavoitteena on, että kertomukset palvelevat hyvin erilaisia lukijoita sijoittajista rahoittajiin, asiakkaisiin yhteistyökumppaneihin ja työntekijöistä toimialan asiantuntijoihin. Myös median edustajille vuosiraportti on oiva työväline.

Monien kohderyhmien erilaisten tarpeiden täyttäminen vaatii kokonaisuuden hahmottamista. Jokaisen raportin suunnittelussa olisi lähdettävä liikkeelle julkaisijan olemassa olevista tarpeista. Millään valmiilla sabluunalla ei siis kannata raporttia lähteä tekemään.

Raportti ei saa myöskään jäädä muusta viestinnästä erilliseksi osioksi, vaan sen sisällöt palvelevat eri kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla, yritysesittelyissä sekä sisäisessä viestinnässä.

Tekir on kokenut ja osaava raportoinnin kumppani. Palvelumme kattavat vuosikertomukset, yritysvastuuraportit, integroidut raportit, henkilöstölehdet ja muut sidosryhmäjulkaisut. Voimme toteuttaa projektit avaimet käteen -periaatteella tai osallistua vain osaan työvaiheista aina asiakkaan toiveen mukaan.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Sini Nelimarkka

Viestintäkonsultti

Vanhempainvapaalla