Päättäjien tapaaminen kannattaa, mutta miten se tehdään?

Lähes kaikissa vaikuttamistilanteissa fyysinen tapaaminen on ylivertainen tapa saada viesti välitettyä. Tapaamiseen kannattaa valmistautua etukäteen, jotta oma viesti on selkeä ja vakuuttava. 

Poliitikon tai virkamiehen tapaamisessa omat terveiset on mahdollista välittää suoraan ja napakasti. Tämän lisäksi vuorovaikutustilanteissa siirtyy tunnetta; ilmeitä ja eleitä sekä käden liikkeitä ja pään nyökytystä. Tärkeintä on kuitenkin se, että omalle asialle on mahdollista saada välittömästi päättäjän reaktio. Muulla tavoin viestimällä on harvoin mahdollista analysoida, mikä omassa viestissä toimii tai mikä asia päättäjän näkökulmasta vaatii jatkojalostusta.  

Aika on niin sanotusti kortilla päättäjätapaamisessa. Puolessa tunnissa pitäisi pystyä kertomaan asian pääkohdat ja jättää aikaa myös päättäjän kommenteille sekä keskustelulle. Tällaisessa aikaraamissa toimiminen edellyttää sitä, että vaikuttamisen ydinviestit ja tavoitteet on mietitty etukäteen kuntoon.  

Yksi tapaaminen ei tee kesää – toiminnan jatkuvuus kannattaa  

Monessakaan tapauksessa yhdellä kertaa asiaansa ei saa hoidettua, vaan esimerkiksi lainsäädäntötyöhön tai budjettiin vaikutettaessa päättäjätapaaminen on vain yksi etappi pitkällä matkalla. Siksi puolituntinen ministerin kanssa kannattaa ajatella suunnitelmallisen vaikuttamisen jatkumolle. Ennen tapaamista on hyvä pohtia, miten syntynyttä yhteyttä pidetään yllä tulevaisuudessa. Mitä asioita päättäjä haluaa jatkolta? Lisää informaatiota? Lisää ratkaisuehdotuksia? Lisää näkemyksellisyyttä? 

Päättäjät kohtaavat päivittäin lukuisia pyyntöjä ja argumentteja, joten millä erottua massasta? Hyvällä valmistautumisella ja harjoittelulla on mahdollista esittää asiat selkeästi ja vakuuttavasti. Oli kyseessä sitten ensikohtaaminen tai jo ennestään tuttu päättäjä, onnistuneella esiintymisellä päättäjä muistaa kohtaamisen paremmin ja on halukkaampi edistämään esitettyä asiaa.  

Kaikki edellä kuvattu vaatii päättäjätilanteeseen valmistautumista ja Tekirin asiantuntijat auttavat tässä työssä. Erityyppiset valmennukset ovat olleet Tekirin toiminnan ytimessä perustamisestamme saakka. Joukossamme on kokeneita valmentajia, päätöstilanteiden asiantuntijoita sekä toimivien ydinviestien pohtijoita. Päättäjävalmennus on jokaisen asiakkaan tarpeisiin räätälöity valmennus, jossa käydään läpi vaihe vaiheelta onnistuneen päättäjätapaamisen eri elementit. Valmennettavat pääsevät myös itse kokeilemaan simuloitua päättäjätilannetta.   

Ole meihin rohkeasti yhteydessä, mikäli haluat valmentautua onnistuneeseen päättäjätapaamiseen.  

Mikko Koskinen 

Johtava konsultti, vaikuttajaviestintä   

Ämiir Naboulsi 

Viestintäkonsultti  

Kirjoittajat työskentelevät Tekirillä vaikuttajaviestinnän palveluiden parissa. Tekirin asiantuntijat kirjoittavat säännöllisesti katsauksia ajankohtaisiin aiheisiin. Mikon ja Ämiirin sekä muiden viestinnän ammattilaistemme teksteihin voit tutustua lisää täällä.