Ämiir Naboulsi

Viestinnän suunnittelija
+358 40 707 9339 
amiir@tekir.fi

Ämiir Naboulsi on yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja viestinnän moniosaaja. 

Ämiirin erityisosaamista ovat vaikuttajaviestintä sekä strateginen ja mediaviestintä. Hänellä on monipuolista kokemusta raportointi-, selvitys ja koordinointitehtävistä. Politiikan ja talouden eri ilmiöt kiinnostavat Ämiiriä.

Ennen Tekiriä Ämiir on työskennellyt muun muassa ulkoministeriössä ja Valtiontalouden tarkastusvirastossa.

Ämiir on yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta, pääaineenaan valtio-oppi ja sivuaineinaan taloustiede ja henkilöstöjohtaminen. Lisäksi hän on opiskellut monikielisiä viestintä- ja kieliopintoja.