Ämiir Naboulsi

Viestintäkonsultti
+358 50 309 5542
amiir@tekir.fi

Ämiir Naboulsi on yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja viestinnän moniosaaja.

Ämiirin erityisosaamista ovat vaikuttajaviestintä sekä strateginen ja mediaviestintä. Hänellä on monipuolista kokemusta raportointi-, selvitys ja koordinointitehtävistä. Politiikan ja talouden eri ilmiöt kiinnostavat Ämiiriä.

Ennen Tekiriä Ämiir on työskennellyt muun muassa ulkoministeriössä ja Valtiontalouden tarkastusvirastossa.

Ämiir on yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta, pääaineenaan valtio-oppi ja sivuaineinaan taloustiede ja henkilöstöjohtaminen. Lisäksi hän on opiskellut monikielisiä viestintä- ja kieliopintoja.