Ämiir Naboulsi

Viestinnän harjoittelija
+358 40 707 9339 
amiir@tekir.fi

Ämiir Naboulsi on yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja maailmanpolitiikasta innostuva moniosaaja.

Ämiiriä kiinnostavat erityisesti politiikan ja talouden eri ilmiöiden vaikutukset yhteiskunnan eri osa-alueilla. Hänellä on monipuolista kokemusta raportointi-, selvitys ja koordinointitehtävistä. Yhteiskunnallisten teemojen lähestyminen viestinnällisestä näkökulmasta on myös tuttua Ämiirille. 

Ennen Tekiriä Ämiir on työskennellyt muun muassa ulkoministeriössä ja Valtiontalouden tarkastusvirastossa.

Ämiir viimeistelee maisterin tutkintoaan valtio-opista Jyväskylän yliopistosta. Hänellä on sivuaine taloustieteestä ja henkilöstöjohtamisesta. Lisäksi hän on opiskellut monikielisiä viestintä- ja kieliopintoja.