Ämiir Naboulsi

viestintäkonsultti
+358 50 309 5542
amiir@tekir.fi

Ämiir Naboulsi on yhteiskunnallisen vaikuttamisen, poliittistaloudellisten ilmiöiden sekä maineenhallinnan strateginen asiantuntija.

Ämiirillä on vahvaa ymmärrystä median lainalaisuuksista ja toimintalogiikasta. Hän on kokenut ajatusjohtajuuden, mediatyöskentelyn ja viestinnällisten mahdollisuuksien rakentaja.

Tekirillä Ämiir on sparrannut ja valmentanut useita asiakkaita vaativissa johtamiseen, varautumiseen, muutokseen ja organisaatiokulttuuriin liittyvissä tilanteissa.

Koulutukseltaan Ämiir on yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena valtio-oppi. Hän on työskennellyt aikaisemmin ulkoministeriössä ja Valtiontalouden tarkastusvirastossa.