Ämiir Naboulsi

Viestinnän harjoittelija
+358 40 707 9339 
amiir@tekir.fi

Ämiir Naboulsi on yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja maailmanpolitiikasta innostuva moniosaaja.

Ämiiriä kiinnostavat erityisesti politiikan ja talouden eri ilmiöiden vaikutukset yhteiskunnan eri osa-alueilla. Hänellä on monipuolista kokemusta raportointi-, selvitys ja koordinointitehtävistä. Yhteiskunnallisten teemojen lähestyminen viestinnällisestä näkökulmasta on myös tuttua Ämiirille.

Ennen Tekiriä Ämiir on työskennellyt muun muassa ulkoministeriössä ja Valtiontalouden tarkastusvirastossa.

Ämiir on yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta, pääaineenaan valtio-oppi ja sivuaineinaan taloustiede ja henkilöstöjohtaminen. Lisäksi hän on opiskellut monikielisiä viestintä- ja kieliopintoja.