Irina Diepmaat viestintäkonsultiksi, Ella Mäkelä ja Saku Pesonen viestinnän suunnittelijoiksi

Kevät jatkuu iloisilla henkilöstöuutisilla, kun syksyllä 2022 Tekirin tiimiin liittyneet Irina, Ella ja Saku on nimitetty uusiin tehtäviin 1.4. alkaen. 

Irina Diepmaat on nimitetty viestintäkonsultiksi. Irina on monipuolinen viestinnän ammattilainen, jonka vahvuuksia ovat erityisesti digitaalinen viestintä, sisäinen viestintä ja sisällöntuotanto. Irinalla on vahvaa projektinhallinnan osaamista ja hän ollut ollut koordinoimassa muun muassa sisäiseen viestintään ja digitaaliseen muutokseen liittyviä projekteja julkishallinnossa, yritysmaailmassa ja järjestösektorilla. 

Ennen viestinnän tehtäviin siirtymistä Irinalla on useiden vuosien tutkimus- ja haastatteluosaamista sairaanhoitajana psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Irinalla on toimialaymmärrystä erityisesti sosiaali- ja terveysalan teemoista sekä järjestötyöstä ja varainhankinnasta. Tekirillä Irina on työskennellyt muun muassa maineenhallinnan ja vaikuttajaviestinnän parissa. 
 
”Minua kiinnostaa ongelmanratkaisu, jonka jokainen projekti kätkee sisälleen. Hyödynnän lisäksi paljon käyttäjälähtöisyyttä omassa työssäni. On hienoa jatkaa töitä osana Tekirin kunnianhimoista porukkaa ja päästä tuomaan uusia näkökulmia asiakkaiden viestinnällisiin haasteisiin”, Irina toteaa.

Tekirillä kasvetaan uusiin tehtäviin harjoittelun aikana

Tekirillä harjoittelijat ovat tärkeä osa työyhteisöämme ja mukana asiakasprojekteissa heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Harjoittelijarekrytoinnin tavoitteena on löytää Tekirille parhaat tekijät ja tarjota mahdollisuus kasvuun ja kehittymiseen myös harjoittelujakson päätyttyä. Näin on tänäkin vuonna, kun syksyllä harjoittelijoina aloittaneet Ella Mäkelä ja Saku Pesonen täydentävät Tekiriä jatkossa viestinnän suunnittelijoina.  

Ella on työskennellyt Tekirillä esimerkiksi vaikuttajaviestinnän, maineenhallinnan ja kriisiviestinnän parissa ja on kiinnostunut muun muassa vastuullisuuden ja vaikuttamisen teemoista. Aiempaa kokemusta Ella on kerryttänyt viestinnän tehtävissä muun muassa finanssialalta ja kiertotalouden parista. Koulutukseltaan Ella on valtiotieteiden kandidaatti, pääaineenaan viestintä ja politiikan tutkimus. Parhaillaan hän viimeistelee maisteriopintojaan Helsingin yliopistossa.  

“Harjoittelu Tekirillä on ollut opettavainen kokemus ja olen innostunut työn monipuolisesta ja uusia haasteita tarjoavasta arjesta. Mahtavaa päästä jatkamaan työskentelyä mielenkiintoisten projektien ja osaavien työkavereiden parissa.”

Saku on EU-vaikuttamisesta innostunut viestinnän moniosaaja ja seuraa tiivisti EU:n ja kotimaan päätöksentekoa sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa. Tekirillä Saku on syventynyt erityisesti talous- ja sijoittajaviestinnän, kriisiviestinnän sekä vaikuttajaviestinnän tehtäviin. Ennen Tekiriä Saku on työskennellyt muun muassa valtionhallinnossa ulkoministeriössä ja edunvalvontatyön parissa Brysselissä. Koulutukseltaan Saku on yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta, pääaineenaan valtio-oppi.  

”On hienoa jatkaa töitä innostavien ihmisten parissa ja olla osa Tekirin kasvua ja kehitystä. Tekirissä olen pitänyt eniten kunnianhimoisesta ja eteenpäin katsovasta tavasta tehdä asioita”. 

Tuomme asiakkaillemme mielenrauhaa yli 35 viestinnän ammattilaisen voimin. Voit tutustua Tekiriin ja eri asiantuntijoihimme täällä.