Visuaalisuus on tärkeä osa vuosikertomusta

Vuoden läheneminen loppuaan tarkoittaa monessa yrityksessä katseen kääntämistä hetkeksi sisään- ja taaksepäin. Vaikka vuoden varrella olisi ehditty julkaista lukuisia tietoja ja uutisia, on vuosikertomus silti monelle yritykselle ja organisaatiolle vuoden tärkein ja myös työläin julkaisu.

Vuosikertomuksessa on kiteytettävä kuluneen vuoden toimet, taloudellinen kehitys ja yritysvastuun noudattaminen. Lisäksi siinä on esitettävä tulevaisuuden tavoitteita ja näkemyksiä tulevasta kehityksestä. Pelkkien talouslukujen sijaan tarinallinen kerronta onkin vahvasti tätä päivää. Täyttääkseen kaikki tavoitteet tulee vuosikertomuksen vastata kohderyhmien tarpeita ja tarjota rehellistä ja informatiivista tietoa. 

Samaan aikaan, kun viestinnän ja talouden asiantuntijat miettivät, miten vuosi paketoidaan numeroiksi ja tekstiksi, on visuaalisen alan ammattilaisilla tilaisuus valmistella omaa osuuttaan tiedon välittämisessä. Miten huolehtia visuaalisin keinoin siitä, että julkaisun lukija saa vaivattomasti hyvän ja ajanmukaisen kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta, löytää tarvitsemansa tiedon ja vieläpä viihtyy lukukokemuksensa äärellä? Nämä kolme seikkaa on hyvä ottaa huomioon.

SELKEYS JA LOOGISUUS OVAT KAIKEN A JA O

Suuren tietomäärän vuoksi kertomuksen luettavuus ja rakenteen yksiselitteisyys ovat tärkeitä lähtökohtia. Vuosiraporttia taittava graafikko voi ajatella olevansa julkaisun rakenteen ensimmäinen testaaja. Jos jokin tieto tuntuu jo työstövaiheessa olevan väärässä paikassa tai vaikeasti löydettävissä, on havainto hyvä kertoa saman tien. Tekstin ja muiden elementtien hahmottelu sivuille voi paljastaa tarpeen tekstin pilkkomiselle ja väliotsikoiden lisäämiselle. Usein jo pelkästään tekstistä vapaan tilan kasvattaminen voi riittää, sillä riittävä tyhjä tila paitsi palvelee lukijaa, tekee myös graafikon tyytyväiseksi.

KUVITUS JA INFOGRAFIIKKA TUOVAT KIINNOSTAVUUTTA JA RYTMIÄ

Sillä, käytetäänkö kuvapankin kuvituskuvia vain yrityksen omiin tarpeisiin otettuja kuvia, on suuri vaikutus julkaisun tunnelmaan. Myös infografiikan tyylillä on väliä. Kuvituksellisen infografiikan teko vaatii usein tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, jotta kuvaan saadaan terävöitettyä olennaisin viesti. Erilaisten graafien ja kuvaajien mitta-asteikon miettiminen on myös tärkeää, sillä skaalaa vaihtamalla mitattava määre on mahdollista saada näyttämään hyvinkin erilaiselta. Mitta-asteikon kanssa kikkailu voi kuitenkin pahimmillaan antaa raportoinnista epärehellisen kuvan, joten on viisasta varoa, ettei vahingossakaan anna väärää vaikutelmaa. Graafien lisäksi tärkeimpien ja kiinnostavimpien avainlukujen selkeät esiinnostot ovat erinomainen tapa auttaa lukijaa hahmottamaan olennaista informaatiota jo ensisilmäyksellä.

VUOSIKERTOMUKSEN KÄYTETTÄVYYS VERKOSSA TULEE VARMISTAA

Käytettävyys verkossa tulee varmistaa, myös ja etenkin siinä tapauksessa, jos suunnittelun lähtökohtana on ollut perinteinen painettava vuosikertomus. Minimivaatimuksena voidaan pitää linkitettyä sisällysluetteloa ja helppoa siirtymistä aihealueesta toiseen, mutta kaikki käyttökokemusta helpottavat ja nopeuttavat toiminnot ovat tietenkin pelkkää plussaa. Asettuminen lukijan asemaan auttaa tässäkin tapauksessa tekemään oikeat ratkaisut.

Parhaimmillaan huolella laadittu ja visuaalisesti miellyttävä vuosikertomus toimii erinomaisena yrityskuvan luojana ja tietolähteenä paitsi sijoittajille, myös yhteistyökumppaneille ja potentiaalisille työnhakijoille. Myös yrityksen viestinnästä vastaavat ilahtunevat, mikäli vuosikertomuksen materiaaleja voi helposti käyttää myös muissa kanavissa vielä pitkään julkaisupäivän jälkeenkin.

Elina Lähteenmäki
Graafinen suunnittelija


Viimeistään nyt on aika pohtia vuosikertomusta. Vuosiraportoinnissa kiteytyvät yrityksen tarina, toiminta ja tulevaisuuden painopisteet. Laadukas vuosikertomus toimii erinomaisena työvälineenä luottamuksen rakentamisessa. Raportin pitää vahvistaa myös yrityksen visuaalista ilmentymää. Tekir on kokenut ja taitava raportoinnin kumppani. Lue lisää palveluistamme ja ota yhteyttä!

New call-to-action