Viisi tasa-arvotarinaa Tekiristä

Tasa-arvoon liittyvässä keskustelussa kuulee usein pessimistisiä näkemyksiä, joiden mukaan asiat junnaavat paikoillaan ja mikään ei kuitenkaan muutu. Me Tekirissä haluamme uskoa toisin. Viestintätoimistona tiedämme, että haluttua viestiä tulee toistaa uudelleen ja uudelleen. Silloinkin, kun epätoivo on valtaamassa mielet ja tasa-arvo tuntuu kaukaiselta haaveelta.

Tasa-arvosta on keskusteltu Tekirissä, kuten toivottavasti muissakin työpaikoissa, paljon. Me haluamme olla työpaikka, jossa tasa-arvo näkyy kaikessa tekemisessä. Keskusteluissamme on noussut kehittämiskohteiden lisäksi esiin myös positiivisia tarinoita tasa-arvon toteutumisesta työelämässä. Minna Canthin ja suomalaisen tasa-arvon päivän kunniaksi, jaamme muutaman tekirläisen tarinan teille ja haastamme kaikkia muitakin keskustelemaan rohkeasti siitä, miten tasa-arvo toteutuu juuri teidän työpaikallanne?

Viisi tasa-arvotarinaa

Tekirissä arvostetaan jokaista tekirläistä. Tämä ei ole vaan puhetta, vaan näkyy konkreettisesti: harjoittelijat otetaan mukaan vaativiin projekteihin alusta asti täysvaltaisina tiimin jäseninä. Kaikkien ääntä ja näkemystä arvostetaan ja se tehdään näkyväksi myös toimiston ulkopuolella. Arvostuksen myötä tulee myös vastuuta, mikä kasvattaa tekirläisistä asiakkaalle omistautuvia ja analyyttisesti ajattelevia asiantuntijoita.
Kristiina Kurkilahti, Johtava konsultti

Lapsilleni on opastettu päiväkodissa, että ongelmatilanteissa ”pitää kysyä aikuiselta apua.”
Heidän ajattelussaan isän työpaikalla on ihan samanlaista. Kerran n. 4-vuotias lapseni kysäisi: ”Millaisia aikuisia teidän työpaikalla on?”
Olen kertonut, että Tekirissä on ymmärtäviä aikuisia.
Tekirin aikuiset ymmärtävät, että pienten lasten isää tarvitaan myös kotona.
Tekirissä ei ole pakko nukkua päiväunia. Mutta saa, jos haluaa.

Teppo Similä, Viestintäkonsultti

Työpaikkailmoituksia lukiessa on välillä tuntunut, että joka ilmoituksessa korostetaan kyllästymiseen asti: ”Meillä harjoittelijat eivät keitä kahvia vaan pääsevät aidosti vastuullisiin hommiin”. Tekirissä olen päässyt todistamaan, että joskus kliseet ovat täysin totta! Heti alusta alkaen olen saanut hyödyntää projekteissa omaa vahvaa järjestö- ja vaikuttajataustaa – kukaan ei tunne tarvetta katsoa esimerkiksi ikää tai titteliä, vaan tiimiä valitessa kaivetaan ennemmin ansioluettelot ja osaaminen esille. Sekin itsessään kertoo jotain, että toimitusjohtaja ja oma esihenkilö puhuttelevat ensisijaisesti kollegana, eivät harjoittelijana.
Emmi Paajanen, Viestinnän harjoittelija

Tekirissä en ole koskaan kokenut, että saan tai en saa tehdä tiettyjä asioita, koska olen nainen. Tai vielä pahempaa, siksi, että olen nuori nainen. Tiimit valitaan osaamisen, ei sukupuolen, perusteella. Kahvia keittävät kaikki, jotka sitä juovat. Käytännössä tasa-arvoa edistävät Tekirin matala hierarkia ja valtava kunnioitus kollegoiden työtä kohtaan. Meillä on kaikilla erilaista osaamista ja kokemusta, mutta kenenkään aika tai työpanos ei ole muita vähäisempää. Tekirläiset tietävät, että jokaisen onnistumisen takana on oman työpanoksen lisäksi tiimin tuki ja jokaisen tekirläisen työpanos.
Enni Saikkonen, Viestinnän suunnittelija

On etuoikeutettua olla töissä työyhteisössä, jossa tasa-arvoasioista pidetään yhtä hyvää huolta kuin meillä Tekirissä. Sillä on suora yhteys yleiseen viihtyvyyteen ja työhyvinvointiin. Tasa-arvoasioista kasvaakin helposti työyhteisöä nakertavia asioista, jotka heikentävät lopulta sitoutumista työhön. Yhden henkilön kokema häirintä tai epätasa-arvo ei ole vain henkilön oma asia, vaan vaikuttaa koko työyhteisöön ja kertoo yrityksen kulttuurista. Tasa-arvoa kannattaakin pitää mielessä myös tuottavuuden kannalta.
Ilari Leskelä, Viestinnän suunnittelija