Viestinnän työelämäprofessori rakentaa tärkeää siltaa opetuksen ja työelämän välille

Tekir on tehnyt lahjoituksen Helsingin yliopiston valtiotieteelliselle tiedekunnalle viestinnän työelämäprofessuurin mahdollistamiseksi. Työelämäprofessuuri toimii tärkeänä linkkinä yliopisto-opetuksen sekä työelämän välillä, ja tukee niiden välistä vuoropuhelua jo opintojen aikana.

Muuttuvassa maailmassa viestintä on entistä tärkeämpää, ja harva toimija selviää nykyisessä yhteiskunnassa ilman toimivaa viestintää. Helsingin yliopisto tarjoaa koulutusta, jonka kautta tulevat viestijät oppivat jäsentämään nykyistä viestinnän maailmaa, sen mahdollisuuksia ja haasteita.

Jaamme Helsingin yliopiston näkemyksen siitä, kuinka työelämäprofessori avaa viestinnän ja yhteiskunnan murrokseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimii siltana yliopistollisen tutkimuksen, opetuksen ja työelämän välillä. Dialogi lisää molemminpuolista ymmärrystä ja tukee pyrkimystä lisätä tieteen, opetuksen ja työelämän vuoropuhelua nyky-yhteiskunnassa.

Tekir on muiden viestintätoimistojen kanssa mukana lahjoituksessa, jotta viestinnän alalle saadaan työelämäprofessori. Tukeminen on meille tärkeää, sillä tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan yhä enemmän ammattitaitoisia viestijöitä. Haluamme osaltamme mahdollistaa tuleville osaajille parhaat mahdolliset lähtökohdat työelämään.