Vältä törmäys keskustelemalla

Digitalist Groupin Riikka Tanner kysyi hiljattain, mitä tapahtuu kun strategia ja yrityskulttuuri törmäävät, ja herätti paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Entä jos otetaan rohkeasti koko työyhteisö mukaan strategian suunnitteluun ja toteutukseen? Kirkastuisiko yhteinen tahtotila, löytyisikö innostusta kokeilla uutta? Palveltaisiinko asiakkaita entistä paremmin? Löytyisikö uutta kasvua, syntyisikö kestävämpiä tuloksia?

Organisaation kulttuuri ja toimintatavat eivät hetkessä hievahda suuntaan eikä toiseen. Kyse on vuosien pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta työstä.Eikö näin ollen olisi fiksumpaa miettiä, kuinka yrityksen strategiaa työstetään? Kannattaako strategiaa viilata kuukausikaupalla pienellä porukalla ja lopuksi ”jalkauttaa” työntekijöille? Pyydetäänkö viestintää tekemään intraan uutinen, inspiroiva video tai hieno kaiken kattava strategian visualisointi ja jäädään odottelemaan, että toiminta muuttuu?

Vai olisiko sittenkin kauaskatseisempaa kysyä alun alkaenkin henkilöstöltä, mihin suuntaan organisaatiota kannattaisi heidän mielestään kehittää ja miten? Millaisia haasteita, mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita työntekijät näkevät arjessa, asiakaskohtaamisissa ja taustaprosesseissa? Mitä asiakkaat ja sidosryhmät arvostavat? Mihin työntekijät taipuvat? Mitä muutoksia toimintaympäristössä on havaittavissa?

Kaikki viisaus ei aina asu kulmahuoneessa

Ison porukan osallistaminen strategiatyöhön on raskas prosessi. Se vaatii pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta ja erinomaisia fasilitointitaitoja. Parhaimmillaan se on kuitenkin äärettömän tehokasta toimintaa. Työntekijöiden arvoja ja ajatuksia, saati toimintaa ja tekoja ei muuteta vain tiedottamalla sisäisesti uudesta strategiasta. Osallistamalla, oivalluttamalla ja keskustelemalla niitä saatetaan hiukan liikuttaa. Aidoissa kohtaamisissa ja keskusteluissa työntekijä voi ymmärtää oman roolinsa suuremman päämäärän tavoittelussa.

Samalla saattaa muuttua myös johdon käsitys siitä, miten strategia arjen toiminnassa näyttäytyy ja millaisilla toimenpiteillä haluttuun tulokseen on mahdollista päästä. Olemme todistaneet tällaisia johdon ja työntekijöiden välisiä molemminpuolisia oivalluksia useamman kerran työuramme aikana. Yksikään niistä ei ole tapahtunut pääkonttorin kulmahuoneessa, vaan toimipisteellä työhanskat kädessä tai pullakahvien äärellä. Vuorovaikutteinen työyhteisöviestintä on jokaisen vastuulla, mutta edellyttää johdon esimerkkiä ja persoonan peliin laittamista.

Sisäinen viestintä ja vuorovaikutus tapahtuvat usein intranetin ulottumattomissa. Yritysjohdon on tärkeää tuntea arjen työkenttä ja huomioida organisaatiokulttuurin erityispiirteet uutta strategiaa suunniteltaessa. Henkilöstön keskuudessa syntyy aivan varmasti timanttisia ideoita, joita jatkojalostamalla voi paitsi hioa strategian entistä paremmaksi myös varmistaa työntekijöiden sitoutuminen toiminnan muutokseen.