Kuva Lindströmin talosta

Tekirin nimitysuutisia

Vuoden vaihteessa Tekirin Suvi Salminen, Ilari Leskelä ja Iiris Niinikoski nimitettiin uusin tehtäviin. Nimityksillä vahvistetaan erityisesti Tekirin strategiatuotteiden kehitystä ja vaikuttajaviestinnän projekteja. 

Suvi Salminen on nimitetty vuoden alusta viestintäkonsultiksi.

Suvi auttaa jatkossakin Tekirin asiakkaita monipuolisissa digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin projekteissa. Suvi on perehtynyt erityisesti sosiaaliseen mediaan, markkinointiviestintään ja työyhteisöviestintään. Viestintäkonsultin roolissa Suvi auttaa Tekirin asiakkaita löytämään liiketoimintaansa tukevat tarinat ja hyödyntämään digitaalisten kanavien tarjoamat mahdollisuudet.

Ilari Leskelä on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi ja vastaa jatkossa Tekirin strategiapalveluiden kehityksestä sekä toimii asiantuntijana asiakasprojekteissa.

Ilarin tavoitteena on kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa strategista reagointia, johtamista sekä koko organisaation osallistamista tavoitteiden saavuttamiseen. ”Tärkeintä on kyky johtaa organisaation liikettä valittuun suuntaan sekä reagoida reitille tuleviin häiriöihin. Strategian hallinnassa ja elävänä säilyttämisessä viestintä nousee johtamisen tärkeimmäksi työkaluksi, sillä monitasoisen kehityksen ja muutoksen johtaminen vaatii jokaisen organisaation tason motivointia.” kertoo Ilari. 

Ilarilla on kokemusta asiakkaiden toimintaympäristöjen liiketoiminnallisen sekä yhteiskunnallisen muutoksen ennakoinnista ja siihen reagoinnista. Hän toimii Tekirin asiakkaiden tukena erilaisissa strategisen tason projekteissa ja hänellä on vahvaa osaamista eri viestinnän työkalujen yhdistämisestä asiakkaaan tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Iiris Niinikoski on nimitetty johtavaksi konsultiksi, vastuualueenaan vaikuttajaviestintä.

Iiriksen tavoitteena on kehittää Tekirin vaikuttajaviestinnän palveluista entistä vaikuttavampia ja asiakkaiden moninaisiin ajankohtaisiin tarpeisiin vastaavia. Iiris on yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntija, joka ymmärtää vaikuttamistyön ja päätöksenteon lainalaisuudet. Hänen osaaminen ulottuu sidosryhmätyöskentelystä ja yhteiskunnallisen keskustelun analysoinnista vaikuttamiskampanjoihin. Iiriksellä on vankkaa kokemusta järjestö- ja yritysmaailmasta viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden asiantuntijatehtävistä sekä puoluepolitiikasta.