Suomalaiset luottavat kotimaisiin yrityksiin

Tämän vuoden Luottamuspuntari kertoo, että ihmisten luottamus puolueisiin on kasvussa, kun taas laatuongelmat painavat luottamusta rakennusalaa kohtaan.

Vuonna 2018 Luottamuspuntari-tutkimuksessa menestyivät jälleen perinteiset suomalaiset yritykset, joista eniten luotettiin viime vuoden tapaan Fazeriin. Myös suomalaiset elintarvikevalmistajat, avustusjärjestöt sekä apteekit nauttivat suomalaisten luottamusta. Ikonisista toimijoista Stockmann näyttää kuluttaneen luottamuspääomansa, sillä se sukelsi tutkimuksessa kaikilla luottamuksen mittareilla. Tarkemmin kaupanalan Luottamuspuntari-tuloksista voit lukea Helsingin Sanomien artikkelista.

Tunnetuimmat toimijat olivat luotettavina pidetyt S-Ryhmä, Taksi ja Valio, jotka tunsi 94 prosenttia suomalaisista. Tunnettuus ei kuitenkaan takaa ihmisten luottamusta. Suomalaisista noin 90 prosenttia tunsi esimerkiksi Nordean ja Perussuomalaiset, mutta luottamus niitä kohtaan ei ollut kehuttavaa. Perussuomalaiset jäi jälleen tutkimuksen viimeiseksi – siihen luotti vain 14 prosenttia suomalaisista. Siniset eivät olleet mukana tutkimuksessa.

Vähiten luotetuimpia toimijoita tutkimuksen mukaan olivat puolueet, työmarkkinajärjestöt ja energiayhtiöt. Energiayhtiöiden tulosta tosin laski merkittävästi Carunan tulos. Samoin muuten vahvan liikenneklusterin tulosta painoi Uber.

Viime vuoteen verrattuna suurin romahdus luotettavuudessa tapahtui rakennusalalla. Sen tulos on heikentynyt merkittävästi useilla mittareille, varsinkin laadun saralla.

Kiinnostavasti eniten tulostaan viime vuoteen verrattuna parantanut klusteri oli puolueet. Puolueiden koettiin luovan toivoa ja olevan parempi maineisia viime vuoteen verrattuna.

Luottamuspuntarissa mitataan monipuolisesti yrityksen tärkein pääoma. Luottamusta arvioidaan luottamuksen viiden ulottuvuuden kautta: käsitys integriteetistä, tahdosta, taidoista, tuloksista ja avoimuudesta. Tekirin näkemyksen mukaan luottamus on mainetta syvällisempi ja ihmisen mieliin vaikuttavampi tekijä, joka syntyy jatkuvan vuorovaikutuksen ja avoimuuden kautta.

Tekirin luomalla Luottamuspuntari-tutkimuksella on mitattu suomalaisten luottamusta eri yhteisöjä ja organisaatioita kohtaan vuodesta 2015.  Vuonna 2018 tutkimuksessa oli mukana 79 organisaatiota 11 eri toimialalta. Tutkimus tehtiin haastattelemalla 4600 suomalaista valtakunnallisesti ja sen toteutti Kantar TNS Oy.

Lue myös Helsingin Sanomien viime vuoden artikkeli Luottamuspuntarista.