Suomalaiset luottavat Fazeriin – heikoin luottamus perussuomalaisiin ja Uberiin

Avustusjärjestöt ja elintarviketeollisuus pärjäsivät parhaiten Tekirin teettämässä Luottamuspuntarissa. Puolueisiin ja työmarkkinajärjestöihin luotetaan edelleen vähiten.

Viestintätoimisto Tekirin Luottamuspuntari arvioi suomalaisten luottamusta 78 organisaatiota kohtaan asteikolla 1–5. Ykkönen oli tänä vuonna Fazer (4,05). Suomalaiset pitivät Fazeria erittäin osaavana ja hyvämaineisena. Toiseksi parhaiten puntarissa menestyi Yliopiston Apteekki (3,99) ja kolmanneksi parhaiten Pelastakaa Lapset ry (3,89). Viime vuoden ykkönen Suomen Punainen Risti oli tänä vuonna neljäs (3,87).

”Fazer oli ensimmäistä kertaa mukana tutkittavana tahona ja nousi kertarysäyksellä ykköseksi. Yrityksen tunnetut tuotteet, hyvä maine ja luottamusta rakentava viestintä ovat olleet omiaan vahvistamaan suomalaisten luottamusta Fazeria kohtaan”, Tekirin hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa kommentoi.

Toimialoista parhaiten menestyivät avustusjärjestöt ja elintarviketeollisuus. Luottamus kotimaisia ruokayhtiöitä kohtaan on noussut selvästi edellisvuodesta. Eniten viime vuodesta on kuitenkin kasvanut luottamus terveydenhuollon toimijoita kohtaan. Erityisesti nuoret ikäryhmät luottavat enemmän yksityisiin yrityksiin kuin julkiseen terveydenhuoltoon.

Heikoin luottamus suomalaisilla on puolueisiin ja työmarkkinajärjestöihin. Kaikista organisaatioista heikoin luottamus on perussuomalaisilla (1,98), yrityksistä selvästi heikoin luottamus on Uberilla (2,41). Puolueet sijoittuivat viime vuonnakin vähiten luotetuimmaksi toimialaksi, eikä suuria muutoksia puolueiden tuloksissa ole tapahtunut. Tunnepitoinen luottamus kokoomuksen on hieman kasvanut ja luottamus keskustaa kohtaan pudonnut. Suomen luotetuimmat puolueet ovat vihreät ja SDP.

”Erot puolueiden välillä ovat kiinnostavia: suurinta luottamusta nauttivat oppositiopuolueet vihreät ja SDP. Tutkimusaineisto on kerätty ennen kuntavaaleja ja näyttääkin siltä, että ainakin vihreät on onnistunut hyödyntämään saamansa luottamuksen vaaleissa. Vihreiden retoriikka näyttää myös keskittyneen luottamuksen hankkimiseen. Aikaisemminhan ihmiset lupasivat äänestää usein vihreitä tutkimuksissa, mutta vaalitulos näytti muuta ”, Saukkomaa sanoo.

”Uberin heikko luottamus taas osoittaa sen, miten tärkeää kansainvälisten yritysten ja toimijoiden on tutustua maan kulttuuriin ja tapoihin ja rakentaa oma viestintä ja vaikuttaminen sen pohjalta. Uber on myös esimerkki siitä, miten nopeasti luottamus voi kadota, jos yhtiö tekee virheitä. Tämä koskee varsinkin uutta toimijaa, jolla luottamuspääomaa ei ole vielä kertynyt”, Saukkomaa jatkaa.

Tekirin Luottamuspuntari toteutettiin nyt kolmannen kerran. Tutkimuksen toteutti TNS Gallup. Luottamusta selvitettiin 20 väittämän kautta, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 4 267 15–79-vuotiasta vastaajaa. Tutkimusaineisto kerättiin maaliskuussa 2017. Tilastollinen virhemarginaali on 1,5 prosenttiyksikköä.