Slushissa puhuttiin enemmän arvoista ja vähemmän rahasta

Viime viikolla pidetystä Slushista jäi mieleen se, että yritysjohtajien esityksissä puhuttiin paljon arvoista. Hakupalvelu Algolian perustaja Nicolas Dessaigne muistutti, että käytännön elämässä toteutuakseen yrityksen arvojen on oltava jokaisen johtajan ja työntekijän top-of-mindissa. Mielessä päällimmäisenä pysyy vain sellainen arvo, joka puhuttelee henkilökohtaisesti ja josta saa voimaa arjessa.

Miksi teknologiayritysten johtajat puhuvat arvoista? Koska on pakko. Ohjelmistoalalla käydään veristä taistelua parhaista tekijöistä. Itseä puhutteleva arvomaailma on kriteeri monelle työpaikkaansa etsivälle huippukoodarille tai -myyjälle. He tekevät arvovalintoja jokapäiväisissä kulutuspäätöksissään, mikseivät myös työpaikan valinnassa? Kestävän kehityksen mukaiseen teknologiaan sijoittavan Fifty Years -rahaston perustaja Seth Bannon viittasi tutkimukseen, jonka mukaan 83 prosenttia MBA-opiskelijoista olisi valmis laskemaan palkkaansa voidakseen tehdä töitä yrityksessä, jonka tekemisillä on sosiaalista vaikutusta.

Jotkut Slushin esiintyjät menivät arvopuheessa niinkin pitkälle, että puhuivat onnesta. Jaiku-palvelun Googlelle myynyt Jyri Engeström luetteli 10 ohjetta onneen. Niissä ei ollut mitään kovin yllättävää: perhe, ystävät, terveys, hyvän tekeminen. Raikasta oli se, että puheenvuoro pidettiin tapahtumassa, jossa pääsääntöisesti puhutaan siitä miten teknologialla tehdään rahaa.

Kestävän kehityksen mukainen ajattelutapa on yhä enemmän sisäänrakennettuna myös ohjelmistotuotteisiin. Slushissa parhaat puhujaslotit oli varattu palveluille, jotka ratkaisevat ihmiskunnan kannalta keskeisiä ongelmia. Esimerkiksi Fashion Tech Labin missiona on muuttaa maailman toiseksi eniten saastuttava teollisuus eli muoti ympäristöystävällisemmäksi.

Slushissa oli tartuttu myös uusimpaan globaaliin arvokeskusteluun. #Metoo näkyi Slushissa naisten turvallisuutta edistävinä sovelluksina ja puheenvuoroina.

Arvokeskustelun voimistuminen ei koske pelkästään softayrityksiä. Slushista voi vetää laajempiakin johtopäätöksiä. Yritysvastuuraportointi ei ole enää pakkopullaa, joka pitää tehdä regulaation vuoksi vaan siksi, että vastuullisuudesta ja sen näyttämisestä on tullut itsestäänselvyys. Sama pätee kaikkeen viestintään.

Arvojen pitää näkyä jokaisessa pidetyssä puheenvuorossa. Jotta näin tapahtuisi, arvot pitää ensin sisäistää. Tiedätkö sinä mitkä oman organisaatiosi arvot ovat ja miten ne toteutuvat omassa työssäsi?