Sata itsenäistä viestiä

Koska me Tekirissä tunnemme vastuumme satavuotiaan itsenäisen Suomen talouselämän osana, haluamme tarjota organisaatioiden käyttöön sata viestiä vapaasti hyödynnettäväksi.

Me Tekirissä olemme heränneet tällä viikolla uuteen vuoteen vanhassa tasavallassa. Suomen itsenäisyys kun täyttää sata vuotta.

Päivänsankari juhlii perinteisin menoin: presidentti vierailee jokaisessa suomalaisessa maakunnassa ja loppuvuodesta kansa hiljentyy Tuntemattoman sotilaan uuden version äärellä. Tasavuodet ovat myös inspiroineet listaamaan kaikkea sitä, missä olemme mielestämme maailman, tai ainakin Suomen parhaita. Suomesta on löydetty jo esimerkiksi sata saunaa, sata kirjaa ja tietysti, sata tarinaa sodasta. Listauksissa on kuitenkin unohtunut yksi yhteiskuntaamme koossa pitävistä liimoista. Se on tietysti yritysviestintä.

Pohdiskelevalla mielenlaadulla siunattu lukija voi ehkä paikoin löytää yritysviestinnästä ja juhlavuodesta saman toimintaa ohjaavan periaatteen. Kun tähtää riskien välttelyyn, niin ei tule jälkipuheitakaan.

Koska tunnemme vastuumme satavuotiaan itsenäisen talouselämän osana, haluamme tarjota organisaatioiden käyttöön SATA VIESTIÄ vapaasti hyödynnettäväksi.

Viestejä on siis yksi jokaista Suomen itsenäisenä vietettyä vuotta kohti. Sata vuotta, sata viestiä. Kuten Suomen itsenäisyyden vuodet, myös viestit ovat erilaisia. Voiko viestissä 39 esimerkiksi kuulla Mainilan laukausten kumun tai viestissä 95 aistia jääkiekon MM-kullan tuoman vapautuneisuuden? (Ei voi.)

Joten ole hyvä Suomi, tässä ne nyt ovat, sata viestiä suomalaisille yrityksille:

1. Toimimme asiakaslähtöisesti.
2. Haluamme olla edelläkävijä ja kehittää uutta.
3. On luonnollista, että asia herättää tunteita.
4. Olemme pahoillamme toimintamme mahdollisesti aiheuttamasta mielipahasta.
5. Kansainvälistyminen on meille mahdollisuus.
6. Järjestelmä huomioi suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteet.
7. Jos tämän tyyppisiä huolia on, niin ne tulee tietysti ottaa vakavasti.
8. Toimimme lakien ja asetusten mukaisesti.
9. Osaava henkilöstömme on meille tärkeä voimavara.
10. Toivoisimme, että päättäjät huomioisivat hankkeen merkittävät työllisyysvaikutukset.
11. Digitalisaatio muuttaa tätäkin toimialaa.
12. On vielä liian aikaista ottaa tähän asiaan kantaa.
13. Kilpailu toimialalla on kireää, mikä pakottaa meidätkin tehostamaan toimintaamme.
14. Toimimme läpinäkyvästi ja avoimesti.
15. Viestintä kuuluu tänä päivänä jokaisen työnkuvaan.
16. Epävarmuus markkinoilla on kasvanut.
17. On tärkeää, että sääntely-ympäristö säilyy vakaana.
18. Oma ohjeistuksemme on tiukempi kuin lainsäädännön vaatimukset.
19. Järjestely on tehty kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi.
20. Emme voi hyväksyä arvojemme vastaista toimintaa.
21. Haluamme olla rakentamassa toimivampaa yhteiskuntaa.
22. Hallituksella on täysi luottamus toimivaan johtoon.
23. Tavoitteenamme on kannattava kasvu.
24. Uudistusta on valmisteltu huolellisesti.
25. Haluamme investoida Suomeen.
26. Tutustumme nyt tarkasti päätöksen perusteluihin ja harkitsemme mahdollisia jatkotoimenpiteitä.
27. On tärkeätä, että asiasta käydään yhteiskunnallista keskustelua.
28. Keskitymme päivittäiseen toimintaamme.
29. Emme kommentoi markkinahuhuja.
30. Yhtiön seuraava kehitysvaihe vaatii uudenlaista johtajuutta.
31. Vain kannattava yritys voi työllistää.
32. Sosiaalisen median ansiosta mitään ei jää enää piiloon.
33. Työelämän murros haastaa vakiintuneet käytännöt.
34. Käymme tämän asian tarkasti läpi ja korjaamme tarvittaessa toimintatapojamme.
35. Jatkuva vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa on tärkeä osa toimintaamme.
36. Strategian uudistus perustuu toimintaympäristömme murrokseen.
37. Teetämme asiasta riippumattoman ulkopuolisen tahon toteuttaman selvityksen.
38. Asiakkaiden hintatietoisuus on kasvanut.
39. Tarkastelemme jatkuvasti uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.
40. Ohjeistuksemme säilyy muuttumattomana.
41. Henkilöstölle on tarjolla koulutusta ja kehittymismahdollisuuksia.
42. Asia on käyty läpi valvovan viranomaisen kanssa.
43. Muutos ei näy asiakkaillemme.
44. Haluamme tehdä asiakkaidemme elämästämme helpompaa.
45. Pitkän historiamme aikana olemme nähneet useampia nousuja ja laskuja.
46. On oltava rohkeutta kokeilla ja etsiä uutta.
47. Tarvitsemme lisää kasvuyrityksiä talouden vetureiksi.
48. Rohkaisevia signaaleja on nähtävissä.
49. Emme saa tuudittautua hyvänolon tunteeseen.
50. Muutosta suunniteltiin pitkään eikä siihen liity mitään erityistä dramatiikkaa.
51. Luovumme niistä toiminnoista, jotka eivät ole enää uuden strategiamme keskiössä.
52. Avoin toimintatapa on nykypäivänä ainoa mahdollinen.
53. Koko ala painiskelee samojen kysymysten parissa.
54. Sopimuskäytännöissämme kielletään tämän tyyppinen toiminta.
55. Palkitseminen on linjassa alan yleisen tason kanssa.
56. Ennusteissamme oli tiettyä epätarkkuutta.
57. Yritysvastuuta ei tule nähdä kapeasti hyväntekeväisyytenä vaan koko toiminnan tulee perustua kestäviin toimintaperiaatteisiin.
58. Tasa-arvon kunnioittaminen tulee olla toiminnan lähtökohtana.
59. Investointisuunnitelman pohjana toimii uudistettu strategiamme.
60. Haluamme tuoda kanaviimme monipuolisesti kiinnostavaa sisältöä.
61. Toimintaamme ohjaa hyvän hallintomallin periaate.
62. Yhtiö on nyt erittäin kiinnostavassa kehitysvaiheessa.
63. Päätös oli vaikea, mutta ainoa mahdollinen.
64. Vahvistamme strategiamme toimeenpanoa.
65. Verkostomainen toimintatapa takaa toiminnan mukautumisen erilaisiin tilanteisiin.
66. Pidämme päätöstä valitettavana.
67. Meillä on toimiva laatujärjestelmä, joka tähtää poikkeamien havaitsemiseen ja estämiseen.
68. Toimintaedellytykset ovat heikentyneet oleellisesti.
69. Tarkastelemme jatkuvasti eri toimintojemme kannattavuutta.
70. Rahoituksen saatavuus vaikuttaa investointien toteuttamiseen.
71. Haluamme kantaa vastuumme.
72. Kyseessä on valitettava yksittäistapaus.
73. Tavoitteet ohjaavat toimintaamme.
74. Yhtiöllämme on asiantunteva ja kokenut johto.
75. Nyt pitää olla rohkeutta uudistua.
76. Uskomme ennakoivaan suunnitteluun.
77. Päätöksen valmistelussa on käytetty parasta mahdollista asiantuntemusta niin ulkopuolelta kuin talon sisältä.
78. Monet mieltävät kotimaisen vaihtoehdon luotettavaksi ja turvalliseksi.
79. Omistajat odottavat sijoitukselleen tuottoa.
80. Muutosvauhti on kiihtynyt.
81. Menestys on joukkuepeliä.
82. Haluamme jatkuvasti parantaa palveluitamme.
83. Uudenlainen ajattelu vaatii usein olemassa olevien toimintatapojen haastamista.
84. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa, nyt on tärkeintä antaa prosessille työrauha.
85. Vahvistamme tarvittaessa resurssejamme.
86. Nopea reagointi on nykypäivänä erityisen tärkeää.
87. Tulevaan kehitykseen liittyy merkittävää epävarmuutta.
88. Prosessi on suunniteltu sellaiseksi, että vastaavaa ei pitäisi enää päästä tapahtumaan.
89. Asiakkailta tuleva palaute on otettava aina vakavasti.
90. Vakaa toimintaympäristö luo paremman näkyvyyden päätösten tekemiseen.
91. Ratkaisukeskeinen toimintamalli on meille luontainen.
92. Hätiköityihin toimenpiteisiin ei tule ryhtyä.
93. Keskustelulla on ollut herättelevä vaikutus.
94. Tappiollinen toiminta on ollut pettymys niin johdolle kuin hallitukselle.
95. Kannattavuuden parantumisen taustalla on kova työ ja oikeat strategiset valinnat.
96. Asia voi olla suurelle yleisölle vaikeasti hahmotettavissa ja selitettävissä.
97. Spekulointi on tarpeetonta.
98. Haluamme uudistusten avulla parantaa toimintaamme.
99. Toimeenpanon onnistumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
100. Tiedotamme välittömästi, kun asiasta on uutta kerrottavaa.