Lasten ja nuorten keskus: Varainhankinnallisen viestinnän pelikirja

Lasten ja nuorten keskuksen uuden strategian yksi painopiste on varainhankinnan kehittäminen. Asiakas tarvitsi perustan oman varainhankinnallisen tekemisen aloittamiseksi ja ideat käytännön toteutusta varten. 

Tekirin rooli:

Analyysi nykytilasta

Ydinviestien laatiminen

Kohderyhmäajattelun tuottaminen

Käytännön toimenpidesuositusten laatiminen

Saimme mitä tilasimme, palvelu oli osallistavaa ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Voin suositella.

Mikko Mäkelä, toiminnanjohtaja, Lasten ja nuorten keskus

Työn lähtökohtiin vaikutti yhteiskunnallinen keskustelu julkisen rahoituksen epävarmasta tulevaisuudesta sekä yleinen kolmannen sektorin kova kilpailu yksityisestä rahoituksesta. Työ tehtiin keväällä 2023.

Lopputuotoksena Tekir rakensi Lasten ja nuorten keskukselle pelikirjan varainhankinnallisen viestinnän tueksi. Pelikirjaan sisältyi nykytilanteen analyysi, varainhankinnan tarina, kohdennetut ydinviestit, profiloidut kohderyhmät ja askelmerkit käytännön toimenpiteisiin

Hyödynsimme työssämme ymmärrystämme erilaisista väestöryhmistä, heidän toiveistaan ja kulutustottumuksistaan.

Työmme tuloksena Lasten ja nuorten keskuksella on valmiudet lähteä edistämään strategiansa mukaista painopistealuettaan ja tuoda oma ainutlaatuinen profiilinsa paremmin esiin

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

initial image
Keimo Hakanpää

Viestinnän suunnittelija
+358 40 069 6158
keimo@tekir.fi