Politiikkaluotain: Aluevaltuustoissa muhii seuraavien eduskuntavaalien ydin

Puolueet käyvät tällä hetkellä neuvotteluja siitä, ketkä edustavat poliit­tisia taustaryhmiään hyvinvointialueen päätöksentekoelimissä. Tammi­kuussa valittujen historian ensimmäisten aluevaltuustojen tehtävät alka­vat maaliskuun alusta.

Toisin kuin aluevaalien yhteydessä käydystä poliittisesta keskustelusta voisi kuvitella, tulevat aluevaltuutetut eivät pääse vapaasti rakentamaan hyvinvointialueita puolueidensa ohjelmien tai henkilökohtaisten vaali­lupaustensa mukaan. Tämä johtuu hyvinvointialueiden erittäin tiukasta valtionohjauksesta, joka on ministeriön työkalu varmistaa sote­uudistuk­sen tavoitteiden saavuttaminen ja erityisesti kulujen pysyminen aisoissa. Aluevaltuutettujen saamasta niukasta budjetista suurin osa meneekin lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen hyvinvointialueella. Sosiaali­- ja terveyspalvelujen tuottaminen ja esimerkiksi henkilöstöratkaisut ovat erit­täin tarkasti säänneltyä toimintaa Suomessa.

Vaikka aluevaltuustojen tehtävät ovat pitkälti pragmaattisia ja monesti isommat ratkaisut tehdään jo viranhaltijoiden ja terveysasiantuntijoiden valmistelutyön aikana, valtuustojen työkuorma on alkuvuosina merkittävä. Ratkaistavana on useita erilaisia konflikteja, kun yhdistetään jopa kymmenen eri kunnan palveluita ja pyritään löytämään koko aluetta palvele­via ratkaisuja. Jokainen hyvinvointialue on myös lähtökohdiltaan erilainen, joten patenttiratkaisua eri kysymyksiin on vaikea löytää.

Aluevaltuustojen suurimmat poliittiset kysymykset voidaan kiteyttää muutamaan kiistakapulaan. Ensimmäinen on tuotannon ja talouden kysy­mys siitä, missä määrin yksityinen sektori tuottaa hyvinvointialueen pal­veluja ja tarjotaanko alueen asukkaille esimerkiksi palveluseteleitä. Toinen, erityisesti ensimmäisinä vuosina korostuva, kysymys liittyy palveluverk­koon: millaiset sosiaali-­ ja terveyspalvelut toteutetaan lähipalveluina ja mitkä palvelut kannattaa keskittää?

Aluevaltuustojen aloitus on varmasti myös testi itse sote­uudistukselle ja odotettavissa on, että valtuustojen ensimmäisen vuoden aikana uudistuk­sesta löytyy vielä paljon korjattavaa. Tästä johtuen myös seuraavat edus­kuntavaalit käydään jälleen sote­teemalla. Vaaleihin mennessä puolueilta pitää löytyä näkemyksiä siitä, miten sote­uudistuksen mahdollisia vikoja korjataan ja erityisesti näkemys siitä, mihin suuntaan Suomen sosiaali­- ja terveyspalveluja jatkossa kehitetään. Skenaarioita uudistuksen korjaus­sarjasta saakin jo puolueiden aluevaaliohjelmista. Ne osoittavat, millaisia sosiaali-­ ja terveyspoliittisia tavoitteita puolueet tuovat seuraaviin hallitus­ohjelmaneuvotteluihin. 


Artikkeli on julkaistu aiemmin vuoden ensimmäisessä Politiikkaluotaimessa. Politiikkaluotain on Tekirin palvelu, joka luotaa politiikan sekä yhteiskunnan tapahtumia ja kokoaa ne kalenteriin. Tilaa uudistunut Politiikkaluotain täältä ja pysyt yhteiskunnan pulssilla.