Opinnot ja työ – mahdoton vai mahdollinen yhdistelmä?

Syyskuun alusta lähtien Tekirissä on työskennellyt kolme viestinnän harjoittelijaa: Isra, Laura ja Antti. Kuluneen viiden kuukauden aikana harjoittelijat ovat sukeltaneet viestinnän maailmaan Tekirin monipuolisissa viestinnän tehtävissä. Kukin heistä viimeistelee opintojaan harjoittelun ohessa. Tässä kirjoituksessa Isra, Laura ja Antti pohtivat, mitä harjoittelun ja opiskelun yhdistäminen vaatii. 

Työn ja opiskelun yhdistäminen on arjenhallintaa 

Opiskelun ja työn yhdistäminen on monelle opiskelijalle tuttua puuhaa. Oma motivaatio ja tavoitteet opintojen edistämisestä antavat suuntaa harjoittelulle, ja työ- ja opiskelukuorman määrää voi myös säädellä harjoittelun aikana mahdollisuuksien mukaan. Työnantajana Tekir on joustava, ja harjoittelijan on mahdollista päättää, minkä verran edistää opintojaan harjoittelun ohessa. 

Kaikki harjoittelijat korostavat arjenhallinnan taitoja: kalenterointia, priorisointia ja oman ajankäytön ja jaksamisen arviointia. Mitä syvemmälle pääsee mukaan erilaisiin projekteihin, sitä paremmin osaa arvioida omaa ajankäyttöään suhteessa työtehtävien vaatimaan aikaan. ”Töiden jakaminen pienempiin osiin helpottaa kokonaisuuden hallintaa”, toteaa Laura. Opintojen ja työn yhdistäminen edellyttää myös valmiutta muutoksiin. Kalenterissa onkin hyvä pitää hieman pelivaraa muutoksille. 

Niin opintojen kuin harjoittelun aikana opiskelijan kannattaa uteliaalla ja tutkivalla asenteella etsiä omia kiinnostuksen kohteitaan sen lisäksi, että hän kerryttää työelämän kannalta tarpeellisia taitoja. Harjoittelussa näitä kiinnostuksen kohteita saa ja kannattaa tuoda esille omien vahvuuksien lisäksi. Tähän Tekir myös kannustaa aktiivisesti. Oman opinto- ja työpolun rakentaminen voi välillä olla haastavaa mahdollisuuksien ja velvollisuuksien ristitulessa, mutta käsitys omista vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista auttaa viitoittamaan tietä. 

Kasvaminen itsensä johtajaksi 

Monelle opiskelijalle harjoittelu on ensimmäisiä kokemuksia oman alan töistä ja eräänlainen murrosvaihe siirtymässä täysipäiväisestä opiskelusta työelämään. Itsensä johtamisen taidot ovat puolestaan jossain määrin tuttuja kaikille korkeakouluopiskelijoille akateemisen vastuun ja vapauden kautta. Harjoittelussa opiskelija pääsee soveltamaan itsensä johtamisen taitoja työelämässä, tukea ja kannustusta antavassa työympäristössä. 

Harjoittelun alussa uudet tekirläiset pääsevät kartuttamaan tietotaitojaan monipuolisesti eri viestinnän osa-alueista ja hyppäävät mukaan myös ensimmäisiin asiakasprojekteihin. Oman alan tuntemus ja viestintätaitojen kompetenssi ovatkin oleellinen osa itsensä johtamisen taitoja. Harjoittelijana ei nimenomaan tarvitse osata kaikkea etukäteen, vaan tietoja ja taitoja kertyy läpi harjoittelun. 

Viimeistään perehdytysten jälkeen harjoittelija pääsee täysillä työn syrjään kiinni. Silloin tosiaan tarvitaan itsensä johtamisen taitoja, mutta tyhjän päälle ei kukaan putoa. Työyhteisö on jatkuvasti harjoittelijan tukena, ja apua kannustetaan pyytämään aina tarpeen tullen. Usein sitä ei edes tarvitse tehdä – työkaverit, joista monet ovat myös aloittaneet oman Tekir-uransa harjoittelijana, kyselevät kuulumisia ja tarjoavat vertaistukea kahvikupin äärellä. Tarvittavan tuen saaminen varmistetaan kuukausittaisilla tapaamisilla oman esihenkilön kanssa, joissa harjoittelijan kohtaamia haasteita ja esiin nousseita toiveita käydään yhteisesti läpi. 

”Tekirin puolelta on luottamusta siihen, että omalla vastuulla olevat tehtävät hoituvat. Toki itsellä on myös vastuu tunnistaa omat rajansa ja huomata, milloin jaksaminen saattaa kärsiä. Avun pyytämiseen rohkaistaan ja tukea on aina tarjolla”, Isra kuvailee. 

Tärkeintä on, että harjoittelussa saa aktiivisesti haastaa itseään ja oppia uutta. Itsensä johtajaksi kasvetaan vähitellen, ja on hyvä muistaa, että harjoittelu on myös oppimiskokemus. Tekirin harjoittelu tarjoaa siihen mainiot puitteet. Harjoittelijan tuomiset saavat olla kevyet: avoin mieli ja aito halu kehittyä riittävät. 

Muista myös elää 

Töiden ja opiskelun vastapainona harjoittelijat muistuttavat palautumisen tärkeydestä. Laura painottaa rentouttavan tekemisen, levon ja oleilun merkitystä palautumisen kannalta. 

Antti toteaa: “Ehkä harjoittelijan itsensä johtamisen taidot ilmenevätkin eniten siinä, että osaa ottaa riittävästi aikaa myös lepoon ja arkea rikastuttavaan tekemiseen. Näin oman työnjäljen saa pidettyä laadukkaana, niin töissä kuin opinnoissakin.” 

Isra komppaa: “On tärkeää pitää huolta omasta jaksamisestaan mieluisella tekemisellä. Arki voi olla hektistä opintojen ja töiden takia, joten pitää ottaa myös rennosti harrastusten kautta sekä varaamalla aikaa kavereille ja perheelle.” 

Loppuun vinkit  

Harjoittelijamme antavat kolme vinkkiä itsensä johtamisen kehittämiseen harjoittelun ajalle: 

  1. Pohdi, mitä haluat harjoittelulta. Edistä tavoitteitasi, mutta ole myös avoin oppimaan uutta ja kiinnostumaan uusista asioista. 
  2. Huolehdi kalenteristasi. Rajaa selkeästi työ, opiskelu ja vapaa-aika toisistaan. 
  3. Mieti, mitkä ovat arjessasi tärkeitä asioita ja pyri järjestämään niille aikaa. 

 

Isra Mohamed Hussein, Laura Renvall, Antti Peuraniemi 
Viestinnän harjoittelijat 

Kirjoittajat työskentelevät viestinnän harjoittelijoina Tekirissä. Tekirin asiantuntijat kirjoittavat säännöllisesti katsauksia ajankohtaisiin aiheisiin. Isran, Lauran, Antin ja muiden viestinnän ammattilaistemme teksteihin voit tutustua lisää täällä. 

Jos harjoittelu Tekirillä innostaa, kannattaa käydä kurkkaamassa urasivujamme täältä. Ilmoitamme harjoittelijahaun alkamisesta aina nettisivuillamme sekä sosiaalisen median kanavissa.