Oikeistolainen mies ei juuri tunne häpeää tai ainakaan myönnä sitä – eniten suomalaiset häpeävät painoa, päihtyneenä tehtyjä asioita sekä taloudellisia ongelmia

Vasemmistolaiset häpeävät lähes kaikkea useammin kuin oikeistolaisittain maailmaa katsovat, selviää Tekirin teettämästä tutkimuksesta. Suomalaisten mielestä rasistien, rikollisten ja Putinin suomalaisten kaverien kuuluu hävetä.

Naiset häpeävät useammin kuin miehet ja vasemmistolaiset selvästi useammin kuin oikeistolaiset, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Vain seksuaaliset mieltymykset, sinkkuus sekä poliittiset näkemykset olivat kyselyssä asioita, joita miehet häpeävät naisia enemmän. Naiset puolestaan vastasivat selvästi miehiä useammin itse häpeävänsä painon lisäksi alastomuutta, rikoksen tekemistä, omaa menneisyyttä ja aborttia. Miehistä 12 prosenttia ja naisista 9 prosenttia ei pitänyt mitään kyselyssä mainittua asiaa hävettävänä.

Myös poliittinen suuntautuminen näkyy häpeän kokemuksessa. Vasemmistolaiset vastaajat häpesivät kyselyssä lähes kaikkea oikeistolaisia enemmän. Oikeistolaiset myös ilmoittivat selvästi useammin kuin vasemmistolaiset, etteivät häpeä mitään kyselyssä esitettyä asiaa. Erityisesti taloudellisten ongelmien, työttömyyden ja pituuden häpeäminen korostuivat vasemmistolaisten vastauksissa oikeistolaisia enemmän.

Vain huijatuksi tuleminen ja muita huonompi palkka olivat kyselyssä asioita, joita oikeistolaisittain maailmaa katsovat ilmoittivat vasemmistolaisia useammin häpeävänsä.

Painoa suomalaiset pitävät erityisen hävettävänä asiana: 57 prosenttia vastaajista kokee painon asiaksi, jota he itse häpeävät tai ajattelevat muiden usein häpeävän. Naiset katsovat painon hävettäväksi asiaksi selvästi useammin kuin miehet. Muina hävettävinä asioina suomalaiset pitävät päihtyneenä tehtyjä asioita (43 %), taloudellisia ongelmia (43 %) sekä huijatuksi tulemista (41 %).

Tulokset selviävät viestintätoimisto Tekirin teettämästä ja tutkimusyhtiö Kantarin toteuttamasta tutkimuksesta, johon vastasi hieman yli tuhat yli 18-vuotiasta Manner-Suomen asukasta kesäkuun loppupuolella. Tutkimuksessa kysyttiin asioita, joita vastaaja itse tai jotkut muut ihmiset usein häpeävät sekä sitä, minkä ihmisryhmien tai keiden suomalaisten pitäisi vastaajan mielestä hävetä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä.

Itsekkäiden ja ahneiden kuuluu hävetä, sanoo kansa

Muista ihmisistä suomalaiset laittaisivat häpeäpaaluun erityisesti rasistit (71 %), rikolliset (67 %) sekä Putinin suomalaiset kaverit (65 %). Myös sovinistien, salaliittoteoreetikoiden, pummilla matkustajien, koronadenialistien ja verovälttelijöiden tulisi kansan mielestä hävetä. Edellä mainitut ryhmät nimesi yli puolet vastaajista, kun heiltä kysyttiin, keiden ihmisryhmien tulisi hävetä.

Kyselyn avovastauksissa moni puolestaan totesi, että erityisesti itsekkäiden, ahneiden ja muiden hyväksikäyttäjien kuuluu kokea häpeää.

Tekirin toimitusjohtaja Riikka Kouhin mukaan kyselytutkimus osoittaa, että häpeä on pysyvä tunne, jonka kohteet elävät ajassa.

”Häpeä ilmentää ajan henkeä. Kyselyn vastauksissa näkyivät muun muassa Putiniin, sähköpotkulautoihin, koronaan ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat. Toisaalta itsekkyyttä ja moraalittomuutta kohtaan kohdistettu paheksunta on pysyvää aikakaudesta riippumatta”, Kouhi sanoo.

Miesten ja naisten välillä löytyi tutkimuksessa eroja erityisesti suhtautumisessa rasisteihin, rikollisiin, sovinisteihin, äärivasemmistolaisiin, feministeihin, ilmastoaktivisteihin, toimittajiin ja helsinkiläisiin.

Naiset olivat selvästi miehiä useammin sitä mieltä, että rasistien, rikollisten ja sovinistien kuuluisi hävetä. Miesten vastauksissa korostui puolestaan naisia enemmän äärivasemmistolaisten, feministien, ilmastoaktivistien, toimittajien ja helsinkiläisten velvollisuus hävetä.

Maaseudulla asuva käskee konsulttia häpeämään, kaupunkilainen sähköpotkulautailijaa

Myös kaupungissa ja maaseudulla asuvien välillä havaittiin kyselyssä eroja. Maaseudulla asuvien vastauksissa korostui kaupunkilaisiin nähden erityisesti rikollisten, konsulttien ja seksityöntekijöiden velvollisuus hävetä. Kaupunkilaiset katsoivat maaseudulla asuvia selvästi useammin, että pyöräilijät, sovinistit ja sähköpotkulautailijat kuuluvat julkiripityksen kohteeksi.

Yksitoista prosenttia maaseudulla asuvista oli sitä mieltä, että helsinkiläisten pitäisi hävetä, mutta pääkaupunkiseudulla tai kaupungeissa asuvista vain yksi prosentti katsoi, että maalaisten pitäisi hävetä.

Toisaalta moni kyselyyn vastannut oli myös sitä mieltä, ettei kenenkään tietyn ryhmän pitäisi hävetä ja että ihmiset häpeävät liikaakin.

”Minusta joku voi hävetä tekojaan tai sanojaan, mutta häpeäminen on hyvin yksilöllistä. Ja häpeän yli pitää päästä, siis hetkellisesti voi nolottaa, että teki väärin, mutta ei kenenkään pidä loppuelämäänsä hävetä jotain tekoa”, eräs kyselyyn vastannut totesi.

Tekir järjestää tiistaina 12.7. klo 15 Porin Suomi-areenassa häpeää koskevan keskustelun, johon osallistuvat Jari Aarnio, Ville Haapasalo, Cheyenne Järvinen, Päivi Räsänen, Pekka Sauri ja Tuija Siltamäki. Keskustelun juontaa Tekirin hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa. Keskustelua voi katsoa striiminä MTV:n verkkosivuilta.

Lisätietoja: 
 
Riikka Kouhi 
Toimitusjohtaja
+358 40 558 2385
riikka@tekir.fi