Oikeaa työtä, oikeaa palkkaa

Tekirissä harjoittelijat ovat aina tehneet sekä meille että asiakkaillemme arvokasta työtä. Emme usko ilmaiseen työhön vaan siihen, että oikea työ ansaitsee oikean palkan.

Tämän vuoden keväällä julkaistiin Viesti ry:n tekemä viestinnän opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnattu kysely, jossa selvisi, että kolmannes viestinnän alan harjoitteluista tehdään palkatta tai hyvin pienellä palkalla. Kyselyn mukaan kitsaimmin palkkaa maksoivat nimenomaan viestintätoimistot.

Tulokset eivät varsinaisesti mairitelleet meidän toimialaamme. Ne nousivat mieleeni jälleen, kun me Tekirissä haemme uusia harjoittelijoita.

Tekirissä on koko historiamme ajan ollut periaatteena, että harjoittelijat tekevät meille ja asiakkaillemme arvokasta työtä. He ovat mukana asiakastyössämme tai tukevat sitä esimerkiksi analyysien ja seurantojen avulla. He tekevät taustatyötä meidän oman osaamisemme ja ymmärryksemme lisäämiseksi. Tämä kaikki tehdään oman esimiehen ja kokeneempien kollegojen tuella, kokemuksen kartuttua entistä itsenäisemmin.

Tällaiseen työhön tarvitsemme ihmisiä, jotka osaavat ajatella laaja-alaisesti ja toimia nopeasti. Osaaville ihmisille on myös oikeudenmukaista maksaa oikeaa palkkaa. Neuvottelemme palkan jokaisen harjoittelijan kanssa erikseen heidän kokemukseensa ja osaamiseensa perustuen. Aivan kuten teemme kaikkien muidenkin työntekijöidemme kanssa.

Haluan uskoa, että minä ja kymmenen muuta meille harjoitteluaikansa jälkeen töihin jäänyttä konsulttia arvostivat esimerkiksi näitä ominaisuuksia työnantajaansa valitessaan.

PS. Mikäli harjoittelupaikka Tekirissä kiinnostaa, kysy lisää!