Mistä on hyvä organisaatiokulttuuri tehty?

Viimeisen parin vuoden aikana olen saanut olla mukana kymmenissä keskusteluissa, joissa olemme hakeneet uusia tekirläisiä. Jossain välissä, jossain muodossa eteen tulee aina kysymys siitä, millaista Tekirissä on työskennellä, millainen ilmapiiri meillä on.

Vastauksen muotoileminen tähän kysymykseen on hankalaa. Ei siksi, ettei minulla olisi asiasta vankkaa mielipidettä, vaan koska tuntuu, että se mitä sanon, ei voi hakijan mielestä olla uskottavaa: Tekirissä on töissä vain hyviä tyyppejä.

Meillä on ihan käsittämättömän upea porukka ja vankka tekemisen, yhteisöllisyyden ja ilon ilmapiiri. Ei klikkejä, ei kyräilyä vaan kovankin kiireen keskellä lämmin ja avulias tunnelma, huumoria unohtamatta. Toki skismojakin syntyy, ihmisiä kun olemme, mutta niihin tartutaan ja ne selvitetään.

Miten tähän on sitten päästy? Osin varmaan onnen myötävaikutuksella, mutta etenkin viime vuosina olemme myös heränneet huomaamaan, että yrityskulttuuria pitää aktiivisesti vaalia ja edelleen kehittää.

Kun etsimme uusia tekirläisiä, haluamme mahdollisimman hyvin varmistaa, että he oikeasti sopivat joukkoomme. Niinpä tapaamisia on yhden rekryprosessin aikana monta ja niissä on mukana paitsi tuleva esimies, yhä useammin myös kollegoja.

Organisaatio on meillä matala, eikä hierarkia ahdista. Jokaisella on kuitenkin lähiesimies, jonka kanssa asioita puidaan säännöllisesti. Kehitys- ja tavoitekeskustelutkin kuuluvat vuoden kiertoon, mutta vielä tärkeämpää on pulssin seuraaminen vähintään kuukausitasolla.

Olemme myös määritelleet sisäiset toimintaperiaatteet, joka – pakko myöntää – sanaparina kuulostaa puisevan tylsältä. Sitä hienompaa on, että vaikka nämä yhdessä määritellyt teesit osin kuvaavat tahtotilaa, ne myös aidosti kertovat meistä ja tavastamme toimia tässä ja tänään.

Kaiken perusta on kunnioitus: toimiva arki kumpuaa niin toisen persoonan kuin ajankin kunnioituksesta. Tasa-arvoisuus ja yhdenmukainen kohtelu ovat itseisarvoja. Vaadimme rehellisyyttä niin itseä kuin muita kohtaan ja vaikeatkin asiat käsitellään avoimesti. Tavoitteemme on etsiä ratkaisuja, ei ongelmia. 
Vastuunkanto on olennainen osa tekirläisyyttä.  Vastuuta annetaan, otetaan ja kannetaan. Apua pyydetään, kun tilanne sitä vaatii, ja sitä tarjotaan myös pyytämättä.

Rohkeus tarkoittaa meille uskallusta kokeiluihin ja uteliasta suhtautumista maailmaan. Meille on tärkeää into oppia ja kannustaa muita oppimaan.

Tekirissä työhön kuuluu myös ilo, kiittäminen ja kannustus. Toimistolla todellakin saa nauraa, eikä siihen onneksi tarvitse pakottaa.  Kiitokset konkretisoituvat vähintään kerran kuussa, kun avaamme onnistumisen laatikon ja luemme mistä kaikesta työkaverit toisiaan viime viikkojen ajalta kehuvat.

Tekir on kuluneet kymmenen vuotta kasvanut osaajiensa ansiosta, ja myös Tekirin tulevaisuus nojaa tekirläisten innon, osaamisen ja sen kehittymisen varaan. Siksikin on ihan mahtavaa, että uudet tekirläiset ovat viimeksi tänä syksynä todenneet, että ette muuten huijanneet rekryprosessin aikana.