Lukuvinkkejä kesään: näillä teoksilla syvennyt yhteiskunnallisen päätöksenteon ja politiikan taustoihin

Yhteiskunnallinen päätöksenteko ja politiikka vaikuttavat kaikkien yritysten toimintaympäristöön. Kesä ja loma tai hiljainen toimisto ovat mitä otollisinta aikaa lukemiseen. Tänä kesänä yhteiskunnallinen debatti Porin SuomiAreenassa peruuntui koronaviruksen vuoksi, mutta sitä vapautuvan ajan voi käyttää esimerkiksi perehtymällä päätöksentekoon ja sen nyansseihin kirjallisuuden avulla.

Opiskelu ei varmasti mene hukkaan, sillä syksystä odotetaan erittäin kiihkeää, kun politiikan areenoilla päästään kamppailemaan vallasta niin puoluekokouksissa kuin hallituksen budjettiriihessä mietittäessä toimenpiteitä koronan jälkeiseen aikaan. Päätökset Suomessa ja EU:ssa eivät ole suinkaan vähäisiä yritysten toimintaympäristön näkökulmasta eikä minkään yrityksen strategia ole kovinkaan kummoinen ilman yhteiskunnallista kontekstia. Suoraviivaisen bisneslogiikan rinnalla päättäjien toimenpiteet saattavat välillä tuntua hyvinkin erikoisilta.

Alla olevasta listauksesta löytyy toivottavasti lukemista niin kokeneemmille ammattilaisille kuin politiikan valtarakenteisiin vasta tutustuville. Kevyemmällä ja vakavammalla otteella. Nautinnollisia kesälukuhetkiä!

Päättäjien arkea – miten päätöksenteko Suomessa toimii?

Viime vuonna päivitetty Ministerin käsikirja on nimensä mukaisesti käytännönläheinen opas valtioneuvostossa työskenteleville ministereille sekä heidän avustajilleen, mutta tarjoaa myös hurjasti tietoa valtioneuvoston toiminnasta kiinnostuneille. Valtioneuvoston julkaisuista löytyvä teos on paikoitellen hieman raskaslukuinen, sillä se kattaa paljon formaaliin päätöksentekoon kuuluvia prosesseja, mutta avaa erinomaisesti valtioneuvoston päätöksentekoa myös politiikkaa sivusta seuraaville.

Erilaista kulmaa päättäjän arkeen tuo kansanedustajan ja tutkijan Anna Kontulan teos Eduskunta – Ystäviä ja vihamiehiä, joka kuvaa kansanedustajien arkea Eduskunnassa, jossa jokainen kollega on sekä paras liittolainen että varteenotettava vihamies kamppailtaessa vallasta. Teos avaa myös hyvin kansanedustajien näkymättömämpää arkea kansalaisille, jotka yleensä näkevät vain sen, mitä täysistunnoissa tapahtuu.

Erityisavustajien rooli ja määrä puhututtavat hallituskaudesta toiseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän ympäristöpoliittinen asiantuntija Tuomas Kuoppala kuvaa pro gradu – tutkielmassaan Ministerin varjossa: erityisavustajien rooli ja suhde virkamiehiin helppolukuisesti erityisavustajien roolia ja historiaa ministerin kabinetissa ja erityisesti a virkamiehiin. Tutkimus on myös hyvä pikakertaus politiikan prosesseista ja vallan kanssa tasapainoiluista ministeriöissä. Mikäli erityisavustajista ja heidän taustoistaan kiinnostaa oppia lisää, kannattaa perehtymistä jatkaa Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntijan Janika Takatalon pro gradulla 2010-luvun Erityisavustajat – keitä he ovat, mitä he tekevät ja miksi sillä on väliä?

Kuntapuolen päätöksentekoon, tai pikemminkin sen toivottuihin rajoihin, kurkistusikkunan tarjoaa Eeva-Liisa Hynysen ja Pekka Viljasen toimittama teos Kittilän laki. Teos käsittelee Kittilän kunnassa tapahtuneita ja vuosien selvitystyössä olleita hallinnollisia epäselvyyksiä ja kattava lähdeluettelo tarjoaa lisää luettavaa kunnallishallinnosta kiinnostuneille.

EU:n rakenteet, toiminta ja ajankohtaiset teemat

Eurooppatiedotus päivittää säännöllisesti EU-perusteosta, joka on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona. Viimeisin versio julkaistiin viime vuoden syksyllä ja sen on kirjoittanut Heli Satulin. Teos tarjoaa kattavan katsauksen EU:n perusasioihin ja EU:n rakenteiden toimintaan sekä ajankohtaisiin teemoihin esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja toki myös katsauksen europarlamentaarikkojen ja virkamiesten arkeen.

Mikäli Suomen EU-linjojen kehitykseen ja poliittisten valintojen taustoihin perehtyminen kiinnostaa, kannattaa lukulistalle nostaa Tapio Raunion ja Juho Saaren toimittama teos Reunalla vai ytimessä? Suomen EU-politiikan muutos ja jatkuvuus. Vuonna 2017 julkaistussa teoksessa analysoidaan Suomen EU-politiikkaa ja siinä tapahtuneita muutoksia reilu kahdenkymmenen jäsenyysvuoden aikana. Oivallisen ajankohtainen teos näin 25. jäsenvuoden juhlavuonna!

Apua ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämiseen

Yritysten lisäksi poliitikkojen toimintaympäristö on muuttunut nopeasti epävarmaksi ja poukkoilevaksi. Tätä muutosta ja sen vaikutusta demokratiaan kuvaa Aeron Davisin kirja Political Communication: A New Introduction for Crisis Times. Erinomainen teos erikoisten aikojen ymmärtämiseksi.

Yksi tällä hetkellä puhututtavimmista ilmiöistä globaalisti on rasisimi, sen tunnistaminen ja vastustaminen käytäntöjä muuttamalla. Myöskään Suomi ei ole irrallaan tästä ilmiöstä, jonka moniulotteisuutta taustoittaa professori Ibram X. Kendin teos How To Be an Antiracist.

Vallankäyttö, vaikuttaminen ja sidosryhmät

Sidosryhmäsuhteiden kehittämisen klassikkoteos on Dale Carnegien Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa. Vaikka opas on julkaistu ensimmäistä kertaa jo vuonna 1937, pitävät sen opit edelleen hämmentävän hyvin paikkaansa ja muistuttaa hyvin meidän jokaisen inhimillisestä halusta tulla nähdyksi ja kohdatuksi myös työelämässä.

Hieman tuoreempi teos saman teeman ympäriltä on neurotieteilijä Tali Sharotin kirja The Influental Mind – What the Brain Reveals About Our Power to Change Others, joka kertoo mitkä ovat tutkimuksen perusteella toimivimmat keinot vaikuttaa toisiin ihmisiin. Professori Jaana Hallamaan teos Yhdessä toimimisen etiikka puolestaan käsittelee vallankäyttöä ja vaikuttamista osapuolten yhteistoimintana sekä esittää kritiikkiä sellaista yhteistoimintaa kohtaan, jossa tietoisesti tai tiedostamatta välineellistetään toiminnan toisia osapuolia.

Kiinnostaako tietää minkälaiset perinteet vaikuttajaviestinnällä ja lobbaamisella on eri EU-maissa? Lobbying in Europe: Public Affairs and the Lobbying Industry in 28 EU Countries on Alberto Bitontin ja Phil Harrisin toimittama teos, joka pureutuu lobbaamisen rooliin ja perinteisiin Euroopassa sekä kuvailee kattavasti EU:n jäsenvaltioiden poliittista toimintaympäristöä päätöksentekoon vaikuttamisen osalta. Jokaisen jäsenmaan osalta kirjoittajat ovat alan ja maan asiantuntija-ammattilaisia. Suomea käsittelevää lukua on ollut mukana kirjoittamassa johtajamme Eero Rämö.

Sukellus politiikan kulisseihin

Erilaiset muistelmateokset ovat kiinnostava ja kevyt tapa perehtyä politiikan tekemiseen ja kulissien takaiseen toimintaan tietyn henkilön näkökulmasta. Kiinnostavuus kasvaa varsinkin, jos poliitikon aktiiviajoista vallan huipulla ei ole ehtinyt kulua kovinkaan paljon aikaa.

Tällaisista teoksista tuoreimpia on tähdenlennoksi jääneen Sinisen Tulevaisuuden (ent. PS) ministeri Jari Lindströmin muistelmat Syvään päähän. Kirjassa kuvataan miltä nopea nousu vallan huipulle kokemattomana poliitikkona tuntui ja minkälaisia konflikteja aika sisälsi. Mikäli lähestyvät USA:n presidentinvaalit kutkuttavat, ovat esimerkiksi vastajulkaistut John Boltonin The Room Where It Happened: A White House Memoir sekä Samantha Powerin Education of an Idealist tutustumisen arvoisia muistelmia.

Iiris Niinikoski
Vaikuttajaviestinnän konsultti

 

Kaipaatko näkemystä politiikan vaikutuksista organisaatiosi toimintaympäristöön? Tutustu vaikuttajaviestinnän asiantuntijoihimme ja ota yhteyttä!