Kaisa Majava Tekirin työyhteisöviestinnän johtavaksi konsultiksi

Tekir vahvistaa entisestään työyhteisöviestinnän palvelutarjontaa ja on nimittänyt Kaisa Majavan (KTM) työyhteisöviestinnän johtavaksi konsultiksi.

Majava aloitti Tekirillä viime elokuussa viestintäkonsulttina ja on sitä ennen työskennellyt mm. Toimihenkilöliitto ERTOn viestintäpäällikkönä sekä viestintäkonsulttina kahdessa eri toimistossa.  
 
”Tänä päivänä yritys ei voi pitkällä aikavälillä menestyä, jollei se nosta työntekijäkokemusta strategian ytimeen. Hyvä työntekijäkokemus vaatii suunnitelmallista johtamista. Myös johtamis- ja työyhteisöviestintää pitää johtaa ja tehdä suunnitelmallisesti, sillä se on yksi tärkeimmistä hyvän työntekijäkokemuksen rakentajista.”, Kaisa Majava sanoo.  
 
Työntekijät ovat tällä hetkellä valmiimpia vaihtamaan työpaikkaa ja sitoutuvat entistä vähemmän työnantajiinsa. Myös työhyvinvointi on nykypäivän haaste muun muassa asiantuntijatyössä.  
 
”Muutokset työelämässä sekä vastuullisuuden vaade haastavat yritysten johtamisen. Tekir panostaa jatkossa yhä vahvemmin johtamis- ja työyhteisöviestinnän konsultointiin sekä yrityskulttuurien kehittämiseen myös osana yritysten sosiaalista vastuullisuutta.”, Tekirin toimitusjohtaja Riikka Kouhi kertoo.  
 
 
Lisätietoa:   
 
Kaisa Majava 
Johtava konsultti  
+358 40 566 1453  
kaisa@tekir.fi 
 
Riikka Kouhi  
Toimitusjohtaja  
+358 40 558 2385   
riikka@tekir.fi