Johanna Henttonen Tekirin johtoryhmään

Johanna Henttonen on nimitetty johtajaksi ja Tekirin johtoryhmän jäseneksi. Johanna  vastaa erityisesti asiakasymmärryksen ja ylimmän johdon tuotteiden kehittämisestä.

Johanna Henttonen on työskennellyt Tekirissä maaliskuusta 2018 lähtien. Aiemmin urallaan Johanna on työskennellyt yli 15 vuoden ajan vaativissa viestinnän ja sijoittajasuhteiden johtotehtävissä kansainvälisissä pörssiyhtiöissä.

”Johanna on nopeasti osoittanut sen lisäarvon, mitä hänen osaamisellaan ja näkemyksellään asiakkaillemme ja Tekirin kehittämiselle on. Johanna on meillä työskennellyt vaativien viestintätoimeksiantojen parissa mm. yritysjärjestelyissä, pääomamarkkinoilla ja viestinnän johtamiseen liittyvissä projekteissa. Asiakastyö jatkuu, ja Tekirin johtoryhmän jäsenenä Johannalla on entistä isompi vastuu Tekirin asiakasymmärryksen lisäämisessä sekä erityisesti ylimmälle johdolle suunnattujen palveluidemme kehittämisessä. Lisäksi Johannan kokemus auttaa meitä kehittämään palveluitamme suurten kansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin”, Tekirin toimitusjohtaja Mikko Hämeenniemi kommentoi.

Tekirin johtoryhmän muut jäsenet ovat toimitusjohtaja Mikko Hämeenniemi ja johtaja Riikka Kouhi.

Tekir on vaativaan maineenhallintaan erikoistunut viestinnän konsulttiyritys. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 3,1 miljoonaa euroa. Yhtiössä on 28 työntekijää