Isra Mohamed Hussein, Laura Renvall ja Antti Peuraniemi Tekirin harjoittelijoiksi

Tekirin tiimi on vahvistunut kolmella uudella viestijällä, kun Isra, Laura ja Antti aloittivat viestinnän harjoittelijoina 4.9.

Isra Mohamed Husseinilla on kokemusta niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta, viimeisimpänä Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulussa viestinnän ja markkinoinnin parissa. Isra on työskennellyt myös erilaisissa kansainvälisissä projekteissa. Tekirissä Isra on erityisen kiinnostunut strategisesta viestinnästä, maineenhallinnasta ja kriisiviestinnästä. Isralla on taustaa sisällöntuotannosta, sisäisestä sekä ulkoisesta viestinnästä ja opiskelijamarkkinoinnista. Parhaillaan Isra suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkintoa Aalto-yliopistossa, pääaineenaan kansainvälinen johtaminen. 
 
“Odotan innolla, että pääsen oppimaan uutta ja työskentelemään Tekirin yhteisössä. Uskon, että pääsen hiomaan ammattitaitoani erilaisissa asiakkuuksissa osaavien kollegoiden kanssa. Suurta kiinnostusta minussa herättää yhteiskunnallisten aiheiden analysointi kansainvälisellä sekä kansallisella tasolla ja tutustuminen uusiin viestinnän osa-alueisiin. Viestinnässä minua kiehtoo erityisesti kaksi asiaa: viestinnän läsnäolo kaikkialla ja sen vuorovaikutteisuus. Viestintä mahdollistaa vuorovaikutuksen niin asiakkaiden, yritysten kuin julkisen sektorin kanssa.” 
 
Laura Renvall on aikaisemmin työskennellyt viestintätoimistossa sekä puolustusministeriössä viestinnän parissa. Ennen Tekiriä Laura on kerryttänyt osaamistaan monipuolisesti markkinoinnin, yritysviestinnän sekä vaikuttajaviestinnän projekteissa. Lauralla on myös kokemusta sisäisestä viestinnästä sekä ulkoisesta viestinnästä esimerkiksi sosiaalisen median kanavien parissa. Laura on koulutukseltaan musiikin maisteri Taideyliopistosta ja viimeistelee valtiotieteiden maisterin tutkintoaan Turun yliopistossa.  
 
”Odotan innolla, että pääsen syventämään aikaisempaa viestinnän osaamistani osana Tekirin osaavaa ja innostavaa työyhteisöä. Viestinnässä kiehtoo sen läpileikkaava luonne: viestinnän parissa pääsee tekemään projekteja monipuolisesti yritysten, median sekä julkisen sektorin sekä järjestöjen kanssa.” 
 
Antti Peuraniemi on viimeisimpänä työskennellyt ulkoministeriössä ja sitä ennen yksityisellä sektorilla. Ulkopolitiikan lisäksi Antti on toiminut muun muassa myynnin ja taloushallinnon tehtävissä. Antti opiskelee taloustiedettä Aalto-yliopistossa ja politiikkaa ja viestintää Helsingin yliopistossa. 
  
”On mahtavaa päästä osaksi Tekirin kasvutarinaa, ja odotan jo kovasti viestinnällisen ammattitaitoni hiomista monipuolisten projektien parissa. Vaihtelevien projektien lisäksi innostusta herättää mahdollisuus yhteiskunnallisen keskustelun sekä poliittisten ja taloudellisten ilmiöiden syvälliseen analysointiin, niin kansallisella kuin EU-tasollakin. Viestinnässä kiehtoo ihan jo ydinprosessitkin: ihmisillehän tätä tehdään.” 
 
Lämpimästi tervetuloa Tekiriin! Isran, Lauran ja Antin lisäksi voit tutustua muihin tekirläisiin täällä.