Eero Rämö vetämään Tekirin vaikuttajaviestintää

Eero Rämö on nimitetty Tekirissä johtavaksi konsultiksi, vastuualueenaan vaikuttajaviestintä. Eeron tavoitteena on kehittää Tekirin vaikuttajaviestintää niin, että viestinnän suunnittelu lähtee entistäkin vahvemmin liikkeelle asiakkaan liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden ymmärryksestä ja toimintaympäristön muutosten ennakoinnista.

Johtavaksi konsultiksi nimitetty Eero Rämö uskoo, että koko vaikuttajaviestinnän markkina tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Eeron mukaan suomalaisilla organisaatioilla suhteet tärkeimpiin sidosryhmiin ovat usein kunnossa. Haasteeksi sen sijaan muodostuu usein turhan kapea-alainen näkemys vaikuttajaviestinnästä.

”Yllättäviin tilanteisiin ei usein osata reagoida lainkaan tai niihin reagoidaan liian myöhään. Olemme parhaimmillamme asiakkaidemme kumppanina silloin, kun poliittisiin prosesseihin ja lainsäädäntöön vaikuttaminen on ymmärretty osana strategiaa”, Eero sanoo.
Usein vaikuttamisen virheellisen ajoitus on keskeisin syy vaikuttamisen epäonnistumiselle. Siksi Tekirin vaikuttajaviestinnässä painottuu liiketoimintaymmärryksen lisäksi ennakointi.

”Askeleen edellä oleminen on luonteva osa Tekirin kaikkea tekemistä. Eeron erinomainen ymmärrys päätöksenteosta ja laajat yhteiskunnalliset verkostot takaavat, että hän ennakoi ja analysoi yhteiskunnallista keskustelua asiakkaidemme tarpeisiin todella laaja-alaisesti”, Tekirin toimitusjohtaja Mikko Hämeenniemi sanoo.

Kotimaisten toimijoiden lisäksi vaikuttajaviestinnän kenttä kasvaa uusien kansainvälisten organisaatioiden tullessa vahvemmin mukaan Suomen markkinoille. Ensi kevään vaaleihin vaikuttaminen on jo käynnissä ja monien puolueiden ohjelmatyö on jo pitkällä. Vaikuttamistyö hallitusohjelmaneuvotteluihin on kuitenkin vasta edessä.

”Vaikuttajaviestinnässä pikavoittoja on vain harvoin luvassa. Systemaattinen yhteyksien rakentaminen ja eri osapuolten argumenttien ymmärtäminen vaatii vaikuttajaviestinnän ottamista osaksi organisaation jatkuvaa tekemistä”, Eero muistuttaa.