Eero Rämö Tekirin varatoimitusjohtajaksi ja talous- ja hallintojohtaja Laura Julkunen johtoryhmään

Viestintätoimisto Tekir Oyn hallitus on nimittänyt Eero Rämön varatoimitusjohtajaksi ja Laura Julkusen johtoryhmän jäseneksi 1.1.2022 alkaen.  

Rämö on työskennellyt Tekirissä vaikuttajaviestinnästä vastaavana johtajana maaliskuusta 2018 lähtien. Sitä ennen Rämö on toiminut useissa järjestömaailman johtotehtävissä ja luottamustehtävissä. Koulutukseltaan Rämö on teologian ja oikeustieteen maisteri.  

Varatoimitusjohtajana Rämö jatkaa aktiivisesti asiakastyössään. Sen lisäksi hänellä on kokonaisvastuu Tekirin johtamiskäytäntöjen ja palvelualueiden kehittämisestä.   
  
“Eero on erinomainen strateginen osaaja, monipuolinen viestinnän ammattilainen ja ihmisten johtaja. Varatoimitusjohtajana hän varmistaa omalta osaltaan, että Tekirin kasvu jatkuu. Uskon myös, että toimitusjohtaja Riikka ja Eero täydentävät hyvin toisinaan”, Tekirin hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa sanoo.   
  
Laura Julkunen on työskennellyt Tekirin talous- ja hallintopäällikkönä elokuusta 2018. Sitä ennen Julkusella on yli vuosikymmenen kokemus erilaisista talouden ja hallinnon tehtävistä.  

“Myös johtoryhmän täydentäminen tukee tavoitteitamme kasvaa. Talousohjauksen merkitystä ei voi liikaa korostaa ja Lauralla on keskeinen rooli Tekirin jatkuvassa kehittämisessä”, kertoo Tekirin toimitusjohtaja Riikka Kouhi  
  
Uusien nimitysten myötä Tekirin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Riikka Kouhi, varatoimitusjohtaja Eero Rämö, talous- ja hallintojohtaja Laura Julkunen sekä johtajat Johanna Henttonen ja Kalle Seire.  
  
 
Lisätiedot: 

Eero Rämövaratoimitusjohtaja (1.1.2022 alkaen), 040 539 2737 

Riikka Kouhitoimitusjohtaja, 040 558 2385