Antti Peuraniemi

Viestinnän suunnittelija
+358 40 529 4958
antti.p@tekir.fi

Antti on monipuolinen yhteiskunnallisen keskustelun ja ulkopolitiikan luotaaja. 

Antti on erityisen kiinnostunut maineenhallinnasta sekä strategisesta, kriisi- ja vaikuttajaviestinnästä. Hän omaksuu monimutkaisetkin kokonaisuudet nopeasti ja tiivistää niistä oleelliset sujuvasti. Antilla on laaja-alaista ymmärrystä sekä liiketoiminnan että yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon kentästä.

Ennen Tekiriä Antti on työskennellyt monipuolisissa liike-elämän tehtävissä ja viimeisimpänä ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikössä. Ulkopolitiikan lisäksi Antilla on kokemusta muun muassa myynnin ja taloushallinnon saralta.

Opintojaan Antti suorittaa taloustieteestä Aalto-yliopistossa sekä politiikasta ja viestinnästä Helsingin yliopistossa.