Mikä johtamisessa muuttuu juuri nyt? 

Jos johtaminen joskus voi muuttua, niin pandemian ja Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen sen todennäköisyys on ainakin koholla, ellei jopa suuri. Haastattelimme aiheesta suomalaisia toimitusjohtajia ja muuta ylintä johtoa. Keskusteluista piirtyi kahdeksan kohdan lista vuoden 2023 johtamisen muuttujista, joka perustui johtajien pohtimiin ajankohtaisiin ongelmiin ja niihin liittyviin ratkaisuihin. 

Kahdeksan johtamisen muuttujaa 

    1. Yritykset ovat taivaltaneet kriisistä kriisiin. Haastavassa tilanteessa kasvusta haetaan turvasatamaa.
      
    2. Tulevaisuus on entistä vaikeampaa ennakoida. Trendien sijaan nyt luotetaan enemmän omaan muutoskyvykkyyteen.
      
    3. Kasvun lähteet löytyvät vihreästä siirtymästä.
       
    4. Kasvun edellytykset ovat osaamisen muutoksessa, jossa painottuvat vihreät teknologiat, tekoäly ja datataidot.

    5. Työsuhteet ovat muuttuneet avioliitoista lyhyempiin kumppanuuksiin. Kulttuurin on oltava vahva, että se kestää työntekijöiden jatkuvan luotauksen luottamuksesta ja tulevaisuuden näkymistä.

    6. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa on muutoksen turbovoima, jota pitää käyttää eri taajuuksilla tekemällä oikeita henkilövalintoja, mahdollistamalla työnkiertoa ja kannustettava henkilöstöä jatkuvaan kehittymiseen.

    7. Työelämä on muuttunut avoimeksi, matalan hierarkian tiedonvaihdoksi, jossa vaarana nähdään työntekijän eksyminen ja uupuminen hybridityöhön ja informaatiotulvaan. Johtajan tehtäväksi nousee selvien ydinvastuiden määrittely organisaatiossa.

    8. Johtamisen luonne on muuttunut entisaikojen käskyttävästä johtamisesta sekä visionäärisestä johtamisesta eräänlaisen kohtaamispalvelun pyörittämiseen, jossa johtajan tärkeimmäksi ytimeksi on tullut ihmisten välisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen.  

 

Parasta ja pahinta johtamisessa ovat siis ihmiset. Johtaja menestyy, kun alaiset menestyvät, ja hyvässä johtamisessa on pitkälti kyse muiden ihmisten onnistumisesta. Lisäksi johtamisen haastavimmat hetket – kuten konfliktit, isot sisäiset ristiriidat ja onnettomuudet – ovat kaikki ihmiskeskeisiä. 

Ydinvastuut vahvistavat organisaatioiden selkärankaa. Tietotulvan, epävarmuuden, hybridityön ja kasvavien vaatimusten aikana johtajien tärkeä työ on ydinvastuiden määrittäminen sekä työntekijöille että koko organisaatiolle. 

Muutoksia voi ennakoida laaja-alaisella ja muutoskykyisellä henkilöstöllä. Onnistuneita rekrytointeja vetäneet johtajat ovat osanneet katsoa organisaatiotaan useita siirtoja eteenpäin, ja he ovat huomioineet sekä tulevaisuuden osaamistarpeet että henkilöstön muutoskyvyn. Ennakoiva työ rekrytoinneissa kantaa hedelmää sekä kasvun että haasteiden aikoina. 

Muutoksissa korostuu harkittu ja todenmukainen sisäinen viestintä. Johtaminen on viestintätyötä, ja johtajilta vaaditaan päivä päivältä enemmän sisäistä viestintää. Johtajat odottavat selvästi parempia viestintätaitoja myös muulta johdolta ja esihenkilöiltä, millä ehkäistään organisaation tietokatveita ja edistetään avoimen viestinnän ja palautteen kulttuuria. 

Tutustu johtamisen ja muutoksen palveluihimme ja lataa Johtamisen muuttujat 2023 -selvitys täältä.

Antti Miettinen
Johtava konsultti, johtamis- ja muutosviestintä

Ilari Leskelä
Johtava konsultti, strategiapalvelut

Heikki Herlin
Viestinnän harjoittelija

Kirjoittajat työskentelevät Tekirillä johtamisen ja muutoksen palveluiden parissa ja ovat tuottaneet Johtamisen muuttujat 2023 -selvityksen. Tekirin asiantuntijat kirjoittavat säännöllisesti katsauksia ajankohtaisiin aiheisiin. Antin, Ilarin, Heikin ja muiden viestinnän ammattilaistemme teksteihin voit tutustua lisää täällä.