Helmi Rantala

OPINTOVAPAALLA

HELMI RANTALA ON TURVALLISUUSPOLITIIKASTA JA YHTEISKUNNALLISISTA KYSYMYKSISTÄ KIINNOSTUNUT MONIOSAAJA.

Hänen erityisosaamistaan ovat julkisen sektorin viestintä, sisällöntuotanto ja kriisisimulaatiot. Helmillä on kokemusta myös projektinhallinnasta ja työyhteisöviestinnästä.

Ennen Tekiriä Helmi on työskennellyt kolmessa ministeriössä, kansainvälisen teollisuusyrityksen viestintäosastolla ja freelance-toimittajana.

Helmi opiskelee maailmanpolitiikan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Hänellä on sivuaineet kansainvälisestä oikeudesta ja Maanpuolustuskorkeakoulusta.