– Te

Vantaankosken seurakunta – Sisältöstrategialla suunnitelmallisuutta seurakunnan viestintään

Tekir toimi Vantaankosken seurakunnan apuna viestinnän sisältöstrategiaprosessissa, ydinviestien kirkastamisessa ja viestintäsuunnitelman rakentamisessa.

Tekir referenssi: Vantaankosken seurakunta

Tekirin rooli:

Lähtötilanteen analyysi

Strategiatyön työpajojen fasilitointi

Sidosryhmähaastattelujen suunnittelu ja toteutus

Ydinviestien, teemojen ja mittareiden kirjastaminen

 Sisältöstrategian visualisointi

Sisältösuunnitelman rungon rakentaminen

Olemme lopputulokseen tyytyväisiä ja strategiaprosessi laittoi meidät Vantaankosken seurakunnassa miettimään ja pureskelemaan asioita kunnolla.

Katriina Harviainen, Viestintäasiantuntija, Vantaankosken seurakunta

Seurakunnassa kaikki työ on tavalla tai toisella viestintää. Vantaankosken seurakunta on jo vuosia panostanut viestintäänsä seurakuntalaisille, ja ulkoista viestintää toteuttaa laaja joukko työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Seurakunnan viestintää on pyritty tekemään rohkeasti ja uusia kanavia ja toimintatapoja hyödyntäen, mutta haasteena on ollut seurakunnan toiminnasta irrallaan olevien koskettaminen viestinnän keinoin ja esimerkiksi alueen kansainvälisen väestön tavoittaminen.

Tekir toimi Vantaankosken seurakunnan tukena viestinnän sisältöstrategian uudistamisessa ja sisältösuunnitelman pohjan rakentamisessa. Tavoitteena oli tuoda suunnitelmallisuutta ja yhtenäisyyttä seurakunnan monien viestijöiden tekemiseen ja varmistaa mahdollisuudet viestinnän mittaamiseen ja kehittämiseen sen pohjalta.

”Vantaan seurakunnilla on yhdessä sovittu viestinnän visuaalinen ja tyylillinen kattokonsepti Kirkko Vantaalla. Yhden seurakunnan viestintä rakentaa myös kuvaa kokonaisuudesta, kirkosta Vantaalla. Halusimme tämän näkökulman mukaan työskentelyyn ja saimme aikaan sisältöstrategian, joka ensinnäkin rakentaa Vantaankosken seurakunnan omaa identiteettiä ja toisaalta luo osaltaan tunnistettavaa kokonaiskuvaa kirkosta Vantaalla”, kertoo Vantaan seurakuntien viestintäpäällikkö Meri-Anna Hintsala.

Projektin aikana Tekir järjesti Vantaankosken seurakunnan henkilöstölle kaksi työpajaa, joiden pohjalta kirkastettiin seurakunnan viestinnän tärkeimmät teemat ja kohderyhmät sekä mittarit ja kanavat. Lisäksi Tekir kehitti Vantaankosken seurakunnalle työkaluja viestinnän strategisen ja operatiivisen suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

”Olemme lopputulokseen tyytyväisiä ja strategiaprosessi laittoi meidät Vantaankosken seurakunnassa miettimään ja pureskelemaan asioita kunnolla. Erityisen hyvää olivat konkreettiset apuvälineet arkeen, sosiaalisen median suositukset sekä kohderyhmistämme luodut persoonat”, sanoo Vantaankosken seurakunnan viestintäasiantuntija Katriina Harviainen.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

initial image
Antti Miettinen

Johtava konsultti, johtamis- ja muutosviestintä
+358 40 766 1179
antti.m@tekir.fi