<< Takaisin

Tekirin tuella Privanet vei listautumisen menestyksekkäästi maaliin

Tekir vastasi Privanetin keväällä 2016 järjestetyn First North -listautumisen viestinnän onnistuneesta toteutuksesta ja tuki Privanetin organisaatiota pörssiyhtiön rooliin astumisessa. Tekirin avulla yhtiö valmistautui perinpohjaisesti uusiin viestinnällisiin haasteisiin ja ulkoistettu sijoittajaviestinnän tuki varmisti että listautuminen vietiin menestyksekkäästi maaliin. Tekirin avulla Privanet sai tarvittavaa, oikeille kohderyhmille suunnattua näkyvyyttä valikoiduissa medioissa.

”Tekirin asiantuntemus ja viestinnän tuki oli meille äärimmäisen arvokasta listautumisprojektin aikana. Tekir tutustutti meidät pörssiyhtiön viestinnän lainalaisuuksiin, auttoi tärkeän medianäkyvyyden saavuttamisessa ja ohjasi meitä uudenlaiseen toimintatapaan viestinnässä. Tekirin ulkoistettu sijoittajaviestinnän asiantuntija otti tilanteen haltuun, sparrasi meitä ja varmisti viestinnän osalta, että listautumisemme oli menestys.”

Roy Harju
Hallituksen puheenjohtaja

Tekir auttoi Privanetia saavuttamaan menestyksekkään tuloksen listautumisessa

Listautumisprosessi vaatii yritykseltä paljon aikaa ja sitoo hetkellisesti merkittävän määrän organisaation voimavaroja. Samalla pörssilistautuminen tarkoittaa yritykselle täysin uudenlaisen roolin omaksumista.

Privanetin listautumiselle asetettiin selkeät tavoitteet medianäkyvyyden ja tulosten kannalta. Kaikkiin tavoitteisiin päästiin suunnitelmallisella, ennakoivalla työllä ja Privanetin osake ylimerkittiin.

Tekir tuki IR-organisaation rakentamisessa

Tekir vastasi Privanetin listautumisprojektissa onnistuneesti viestinnän kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, viestinnällisestä varautumisesta ja potentiaalisten sijoittajien saavuttamisessa ansaitun median keinoin. Lisäksi Tekir valmensi Privanetin puhemiehiä välittämään yrityksen sijoittajatarinaa vakuuttavasti sekä media- että sijoittajakohtaamisissa.

Tekirin tuella oli myös suuri merkitys Privanetin sijoittajaviestinnän organisaation perustamisessa ja uudelle pörssiyhtiölle tärkeän IR-ajattelun kehittämisessä. Tekir järjesti kohdennettuja koulutuksia niin sijoittajaviestinnän perusteisiin kuin sisäisen viestinnän muutoksiin pörssiyhtiössä.

Tekirin sijoittajaviestinnän asiantuntija toimi projektin aikana Privanetin ulkoistettuna sijoittajaviestinnän konsulttina ja toteuttajana sekä teki tiivistä yhteistyötä yhtiön johdon ja muun organisaation kanssa listautumisen tavoitteiden täyttämiseksi.