<< Takaisin

Kohdennetulla viestinnällä Peikko tavoitti oikeat sidosryhmät

Tekirin avulla Peikko Finland tunnisti tärkeimmät media- ja päättäjäpuolen vaikuttajat, kirkasti vaikuttajille tarkoitettuja viestejä ja onnistui tavoittamaan tärkeät kohderyhmät liiketoimintansa tueksi.

“Tekirin viestinnän tuki oli meille tärkeää. Tekir kartoitti sopivat vaikuttajakontaktit niin mediasta kuin päättäjistä, taustoitti tapaamiset ja median mielenkiinnon kohteet selkeästi, mikä auttoi yhtenäisen viestin luomisessa ja läpisaamisessa. Myös Peikon yleinen tunnettuus kasvoi projektin aikana.”

Peikko Finland Oy

Peikko Finland ja Tekir aloittivat yhteistyön vuonna 2016, jolloin Peikko halusi kirkastaa ydinviestejään media- ja kuntapäättäjille sekä yleisesti kasvattaa tunnettuuttaan tärkeimmissä kohderyhmissä.

Projektin aluksi Tekir työsti taustamateriaalit tapaamisia varten, kartoitti ja suunnitteli tapaamisten kohteet sekä aikataulutti tapaamisten toteuttamisen. Projektin aikana Tekir raportoi säännöllisesti tuloksista sekä taustoitti tulossa olevia tapaamisia. Projektin päätteeksi sen tulokset vedettiin yhteen ja niistä käytiin kattava palaute.

Tekirin tehtävänä oli analysoida ja taustoittaa Peikon liiketoiminnan tärkeitä teemoja ja kohdentaa viestit halutuille tahoille. Tekirin avulla Peikko tavoitti oikeat kohderyhmät, oikeilla viesteillä ja tuki viestinnän toimenpiteillään liiketoimintaa.