<< Takaisin

Media

Etusivun mainos unohtuu päivässä, mutta kiinnostava tarina lehden sivuilla tai somessa jää mieleen. Hyvin hoidettu mediaviestintä on yksi maineenhallinnan kulmakivistä.

Saamme asiakkaamme äänen kuuluviin

Hallitsemme kaikki median muodot ja niiden yhteydet: ansaitun, ostetun ja oman median. Keskitymme erityisesti ansaittuun ja omaan mediaan. Niiden avulla luomme asiakkaillemme näkyvyyttä, joka parantaa liiketoimintaa ja tukee organisaation muita tavoitteita. Tunnemme jatkuvasti muuttuvan median uudet keinot ja kanavat.

Teemme mediaoperaatioita, median luotausta ja analyysiä, koulutuksia, sisältömarkkinointia, sisällöntuotantoa sekä viestinnän kattavia suunnitelmia moniin tarpeisiin. Puolustamme ja neuvomme asiakkaitamme myös mediakonflikteissa.